İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Zeki Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Zeki Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Zekâ tarla gibidir, ekip bakmak ister.

Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz.

Zeki başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.

İnsan zekâsı üç çeşittir; kendiliğinden anlayanlar; kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar.

Bir gram zekâ, bir kilo kültüre bedeldir.

Zekâmızın ölçüsü, neyi nasıl yapmayı bilmek değildir. Neyi nasıl yapmayı bilmediğimizde nasıl davrandığımızdır.

Dünyada ki nüfus sürekli artar ama toplam zekâ sabit kalır.

Zeki ve bir adama, neyle uğraşma sı gerektiğini, hiç kimse söyleyemez.

Zekâ, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan kaldıraçtır.

Birinci sınıf bir zekanın göstergesi,,iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.

Zekâsını inkâr edenin, büyük zekâsı var demektir.

Zekâ ancak deney; kendisine zorunluluk yüklendiği zaman, yaratıcı yetisini kullanır.

Zekâlarıyla ilgili en çok iltifat ka dınlar, tartışmasız derecede güzel veya tartışmasız derecede çirkin olanlardır.

Zekânın ışığına her zaman ulaşabiliriz ama gönül zenginliğini bize kimse veremez.

Zekasını inkar edenin büyük zekası var demektir.

Zekâları tek cepheli olanlar, uzun zaman hoşa gitmezler.

Zekânın milyonerleri, paranın milyoner lerine acırlar

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.

Zekâ öğrenmek, kalp hissetmek ister.

Zekâ, kafanın içinde ki altın madenidir.

Zekâlarıyla ilgili en çok iltifat ka dınlar, tartışmasız derecede güzel veya tartışmasız derecede çirkin olanlardır.

Çoğu kadınların zekâları, akıllarından çok deliliklerini güçlendirmeye yarar.

Zekâ tarla gibidir, ekip bakmak ister.

Birinci sınıf bir zekanın göstergesi,,iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.

Parlak zekâ, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.

İnsanın zekâsını gizleyebilmesi, büyük bir zekâyı gösterir.

Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz.

Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkûmu gibidir.

Zekânın karşısında insan ezilir, iyi davra nış ve şefkat karşısında ise diz çöker.

Zeki olmak, kendi duyma ve düşünme şeklini tanıdıktan sonra, bütün ötekilere kendininkileri uydurabilmek demektir.

Dünyada ki nüfus sürekli artar ama toplam zekâ sabit kalır.

Zekânın ışığına her zaman ulaşabiliriz ama gönül zenginliğini bize kimse veremez.

Zekâları yenen güç silah değil, ruhun büyüklüğüdür.

Zekâsız kuvvet yıkabilir ama yapamaz.

Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz.

Zeki ve bir adama, neyle uğraşma sı gerektiğini, hiç kimse söyleyemez.

Zekâlarıyla ilgili en çok iltifat ka dınlar, tartışmasız derecede güzel veya tartışmasız derecede çirkin olanlardır.

Zekâ öğrenmek, kalp hissetmek ister.

Zekâ, kafanın içinde ki altın madenidir.

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.


Güzel Anlamlı Sözler 20 Ocak 2023 20 Ocak 2023 — 15:36
Dikkat! Zeki Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Zeki Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.