İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Yönetici İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Yönetici İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Her şeyi bozmak için bir afet vardır, bu dinin afeti de, kötü idarecilerdir.

Yöneticiler, insanlarla çalışmayı tercih eder, liderler duyguları harekete geçirir.

Salim bir kafa istiyorsanız, kâinatın idareciliğinden istifa ediniz.

Yöneticiler duygularıyla davranmamalı, her zaman mantık yolunu seçmelidirler.

Bir koyun sürüsünün başında bir aslan olması, bir aslan sürüsünün başında bir koyun olmasından daha iyidir.

İdare edenler; en babacan, en tatlı dilli oldukları zaman bile tehlikeli insanlardır.

Yapabilenler, yapın… yapamayanlar, öğretin… Öğretemeyenler, yönetin…

Yönetimin aldığı kararlarda ki hataların en sık rastlanan ortak noktası, doğru soru yerine fazla odaklanmaktır.

Üç kişi sefere çıktığı zaman, kendilerin den birisini reis (başkan) seçsinler.

İşlerinizi çevirmek için başınıza geçtim… Doğruluktan devam ettiği müddet; bana uyunuz. Kaydığımı görünce de bana kıyam hakkınızdır.

Ülkeler öder suçunu, budala yöneticilerin.

Dünyayı yönetenler, dirilerden çok ölülerdir.

Sadece kâr için yönetmek; skor tabelası na bakarak, tenis oynamaya benzer.

Kendi halinden memnun yönetici, yalnızca başkanlık eder.

Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim, en iyi yönetimdir.

Bir devleti iyi yönetmek için, çok dinleyip söylemelidir.

Yüksek sınıfa mensup bir kimse iyi öğretim görürse, o insanları sever. Aşağı sınıfa mensup bir kişi, iyi yetiştirildiği zaman kolayca yönetir.

Kendi halinden memnun yönetici, yalnızca başkanlık eder.

Kendine kumanda yeteneğin olmadığı halde, başkalarını nasıl idare edersin?

Kimse kimseyi, rızası olmadan idare edemez.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

İşlerinizi çevirmek için başınıza geçtim… Doğruluktan devam ettiği müddet; bana uyunuz. Kaydığımı görünce de bana kıyam hakkınızdır.

Şimdiye kadar kimse tanımadım ki, devlet yönetmemiş olsun.

İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu “emmare” nin dışa vurmasından başka bir şey değildir.

Bir aslanın idare ettiği ceylan ordusu, bir ceylanın idare ettiği aslan ordusundan çok daha üstündür.

Her şeyi bozmak için bir afet vardır, bu dinin afeti de, kötü idarecilerdir.

Ey Müslümanlar; sizin en hayırlınız olmadığım halde, sizi idare etmek üzere seçildim.

Salim bir kafa istiyorsanız, kâinatın idareciliğinden istifa ediniz.

Öngörmek, yönetmek demektir.

bir yönetici, sıra dışı insanları, sıra dışı yapar hale getirir.

Her şeyi bozmak için bir afet vardır, bu dinin afeti de, kötü idarecilerdir.

Bu ülke (ABD) caniler tarafından idare edilen bir ülkedir. Hiç kimse efendisini, hizmetkârından iyi bilemez.

Yöneticiler işleri doğru yapar, liderler doğru işleri yapar.

Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevk edendir.

Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.

Dirileri, ölüler idare eder.

Üç kişi sefere çıktığı zaman, kendilerin den birisini reis (başkan) seçsinler.

İşlerinizi çevirmek için başınıza geçtim… Doğruluktan devam ettiği müddet; bana uyunuz. Kaydığımı görünce de bana kıyam hakkınızdır.

Yüksek sınıfa mensup bir kimse iyi öğretim görürse, o insanları sever. Aşağı sınıfa mensup bir kişi, iyi yetiştirildiği zaman kolayca yönetir.

Bir koyun sürüsünün başında bir aslan olması, bir aslan sürüsünün başında bir koyun olmasından daha iyidir.

Yapabilenler, yapın… yapamayanlar, öğretin… Öğretemeyenler, yönetin…

Kendisini tanıyan fakat yönetmesini bilmeyen bir kimse, derhal mutsuz bir hale gelmektedir.

İdare ettiğimizi sandığımız zamanlar, idare ediliyoruz demektir.

Yönetim dediğimiz şeyin büyük bir kısmı, insanlara işlerini yapmakta zorluk çıkarmayandır.

Kendine kumanda yeteneğin olmadığı halde, başkalarını nasıl idare edersin?

Astlarına sürekli olarak bağırıp, onlara bir şey öğretmeyen yöneticiler, yönetici olarak adlandırılma hakkına sahip değildirler.

Yöneticiler işleri doğru yapar, liderler doğru işleri yapar.

Her şeyi bozmak için bir afet vardır, bu dinin afeti de, kötü idarecilerdir.

Bir aslanın idare ettiği ceylan ordusu, bir ceylanın idare ettiği aslan ordusundan çok daha üstündür.

Yöneticiler, insanlarla çalışmayı tercih eder, liderler duyguları harekete geçirir.

Kimse kimseyi, rızası olmadan idare edemez.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Bir devleti iyi yönetmek için, çok dinleyip söylemelidir.

Ülkeler öder suçunu, budala yöneticilerin.


Güzel Anlamlı Sözler 21 Temmuz 2022 21 Temmuz 2022 — 02:23
Dikkat! Yönetici İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Yönetici İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.