İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Yasa İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Yasa İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Kanun koyanlar ya çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir.

Yasak, arzu doğurur.

Kanunlar gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir.

Önemsiz yasalar, önemli yasaları zayıflatır.

Yasalara dayanan yargılamadan daha bir yargılama vardır ki, o da insanın kendi vicdanıdır.

İşkencelerin en kötüsü, kanunla işkence etmektir.

Kanun, ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek temel bir unsurdur.

Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar.

Yasama,yargı, yürütme iç içe geçmişse, özgürlükler garanti de değilse; Anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Bazı insanların halen hayatta olması, öl dürmenin kanuna aykırı olduğundandır.

Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir.

Özel servete dokunan yasalar, zeka oyunlarını geliştirmekten başka bir işe yaramaz.

Yasaların uygulanması, onların yapılmasından daha zordur.

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.

Yasalardan yana olanlar, her zaman çoğunluktadır.

Kanun koyanlar ya çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir.

Yasalardan yana olanlar, her zaman çoğunluktadır.

Yasaların bittiği yerde, zulüm başlar.

Kanun çalacağız diye çıkıp orta yere, kanunu çaldılar yere.

İnsanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları, birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa,yaşamada o kadar zevkli olur.

Bugünkü kanunlar; sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir.

Hiçbir yasa,geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz.

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.

İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur.

İşkencelerin en kötüsü, kanunla işkence etmektir.

Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister.

Yasalar bal arısını mahkum eder, eşek arısını beraat ettirir.

İyi bir kanun,bazı suçları cezalandırmanın değil, önlemenin yoluna bakar.

Özel servete dokunan yasalar, zeka oyunlarını geliştirmekten başka bir işe yaramaz.

Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az,fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir.

Yasalar yassılaştıkça, insanı kamburlaştırır.

Yasama,yargı, yürütme iç içe geçmişse, özgürlükler garanti de değilse; Anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Özel servete dokunan yasalar, zeka oyunlarını geliştirmekten başka bir işe yaramaz.

Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir.

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır.

Hiçbir yasa,geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz.

Yasalar; bilginler için konmuştur, ama haksızlık etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye.

Yasalardan yana olanlar, her zaman çoğunluktadır.

Bazı insanların halen hayatta olması, öl dürmenin kanuna aykırı olduğundandır.

Yasasız suç olmaz, yasa olmadan ceza verilemez.

Doğanın yasaları, bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır.

Kanun, ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek temel bir unsurdur.

Benim hizmet ettiğim yasalarla, küçük Parmağımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider, başka yasalar arardım.

Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister.

İyi bir kanun,bazı suçları cezalandırmanın değil, önlemenin yoluna bakar.

Yasaların bütün ezici ve üzücü tarafını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejder hanın başlarını kesmeye yelteniyorlar.

Hiçbir yasa,geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz.

Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır.

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır.

Hiçbir yasa, herkes için yeterince iyi değildir.

Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar.

Yasaların uygulanması, onların yapılmasından daha zordur.

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir.

Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır.

Yasama,yargı, yürütme iç içe geçmişse, özgürlükler garanti de değilse; Anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Yasalara dayanan yargılamadan daha bir yargılama vardır ki, o da insanın kendi vicdanıdır.

Yasa olmasa dahi vicdan vardır.

Yasalar bal arısını mahkum eder, eşek arısını beraat ettirir.

Yasaların bittiği yerde, zulüm başlar.

Hiçbir şey devlete, yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz.


Güzel Anlamlı Sözler 16 Temmuz 2022 16 Temmuz 2022 — 21:41
Dikkat! Yasa İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Yasa İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.