İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Üç Şey İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Üç Şey İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

En yola gelmez, inatçı üç hayvan; Baykuş, yılan ve halk.

Hayırseverlik, dürüstlük, doğruluk ve bilgi, bize dışarıdan gelmiş değildir.

Üç gerçek dost vardır; yaşlı bir karı, yaşlı bir köpek, hazır para.

Dört şey devam ettikçe din ve dünya ayakta duracaktır; Zenginler malları ile cömertlik ettikçe; Âlimler, ilimleriyle ettikçe; Cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe; Fakirler, dinlerini dünyalarına satmadıkça.

Ümmetimin adına en çok korktuğum şey; göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir.

Ümmetimin helakı şu üçtedir; asabiyye… Kaderiye, bir de kitaba ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

İlmin afeti, unutmaktır. Sözün afeti, yalandır. Hilmin afeti, sefahattir. Secaa tin afeti, azgınlıktır. Müsamahanın afeti, başa kakmaktır. Güzelliğin afeti, kendini beğenmişliktir. Cömertliğin afeti, israftır. Soygunluğun afeti, öğünmektir. Dinin afeti ise nefsine uymaktır.

Üç zümreye, üç şey çirkin düşer; İdarecilere sertlik, âlimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik.

Bana diğer Resullerden farklı üç şey verildi; Ganimetler helal kılındı; Bana şefaat yetkisi verildi; Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara Nebi olarak baas olundum (gönderildim).

Üç şeye ölçülü ol!. Sevgide, yemede, para kazanmada.

Üç şey üç şeysiz bilinmez; Hilm gadap anında, şecaat harp meydanında, kardeşlik ise ihtiyaç anında bilinir.

Dört şey sende varsa, dünyada bazı şeyler elinden kaçmış olsa da üzülme; emanete riayet, doğru sözlülük, güzel ahlak,helal kazanç.

Üç şey karşılık gerektirmez; atılmayan kurşun, söylenmeyen söz ve yapılmayan iş.

Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır; sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek.

Üç şeyi sıfır saymak gerekir; içinde su akmayan ırmak, hükümetsiz bir memleket ve kocasız bir kadın.

Elden gittikten sonra geri döndürülmesi imkansız olan şeyler dörttür; Ansızın ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan bir ok, olmuş bir kaza, boşuna harcanan bir hayat.

Bu zamanda kendisinde şu beş sıfat bulunmayan kimsede mal toplanmaz; Sonu gelmeyen istek, aşırı ihtiras, şiddetli cimrilik, korku azlığı, ahreti unutmak.

Hayırseverlik, dürüstlük, doğruluk ve bilgi, bize dışarıdan gelmiş değildir.

Şu üç şeyin sonu yoktur; fezanın, ilmin ve aşkın.

Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Dört şey devam ettikçe din ve dünya ayakta duracaktır; Zenginler malları ile cömertlik ettikçe; Âlimler, ilimleriyle ettikçe; Cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe; Fakirler, dinlerini dünyalarına satmadıkça.

Dört şey sende varsa, dünyada bazı şeyler elinden kaçmış olsa da üzülme; emanete riayet, doğru sözlülük, güzel ahlak,helal kazanç.

Bana diğer Resullerden farklı üç şey verildi; Ganimetler helal kılındı; Bana şefaat yetkisi verildi; Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara Nebi olarak baas olundum (gönderildim).

Adamı üç şey bıktırır; Sofrada yemek beklemek, yatakta karı beklemek, kuyrukta sıra beklemek.

İki şey vardır ki,insanın başına dünyayı zindan eder; ayakkabını darı, kaynana nın dili!. Üç şey vardır ki çekilmez; kaynananın nazı,baldız hanımın sazı, susuz memleketin yazı!..

Korunması lâzım gelen dört şey vardır; Gözün, dilin, kalbin, heva ve hevesin.

Ümmetimin helakı şu üçtedir; asabiyye… Kaderiye, bir de kitaba ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.

Üç şeye ölçülü ol!. Sevgide, yemede, para kazanmada.

Üç sözden artık değil. Bütün ömrüm şu üç söz; Hamdım, piştim, yandım.

Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır; sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek.

Şu üç şeyin sonu yoktur; fezanın, ilmin ve aşkın.

Adamı üç şey bıktırır; Sofrada yemek beklemek, yatakta karı beklemek, kuyrukta sıra beklemek.

Üç sözden artık değil. Bütün ömrüm şu üç söz; Hamdım, piştim, yandım.

Dört şeyde tehlike vardır; sultana yakınlık, kötülüklerle dostluk, dünya sevgisi, kadın düşkünlüğü.

Üç şey felaket günlerinde tecrübe et; dostunu, karını ve sabrını.

Dünyanın güçlükleri dörttür; yalnız başına ihtiyarlık; gurbette hastalık; içinde borç; yolculukta uzun yol.

İnsanları iyi ve erdemli yapan üç şey vardır; Doğa, alışkanlık ve akıl.

Bu zamanda kendisinde şu beş sıfat bulunmayan kimsede mal toplanmaz; Sonu gelmeyen istek, aşırı ihtiras, şiddetli cimrilik, korku azlığı, ahreti unutmak.

Dört şey vardır ki, azının azını hor görmemek gerekir; Yangın, hastalık, düşman ve borç.

Bana diğer Resullerden farklı üç şey verildi; Ganimetler helal kılındı; Bana şefaat yetkisi verildi; Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara Nebi olarak baas olundum (gönderildim).

Üç şey karşılık gerektirmez; atılmayan kurşun, söylenmeyen söz ve yapılmayan iş.

Dünyada sabit, devamlı ve kalıcı olmayan şeyler şunlardır; Bulutun gölgesi; kötünün dostluğu; kadının sevgisi; yalancının övgüsü; çok mal; saati saatine uymayan zalim hükümdar.

Dünyada üç türlü anlayış vardır; insan anlayışı, hayvan anlayışı, asker anlayışı.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Korunması lâzım gelen dört şey vardır; Gözün, dilin, kalbin, heva ve hevesin.

Mesut olmak için üç şey lazımdır; sağlam bir vücut, hür bir fikir, temiz bir vicdan.

Birkaç şeyde devam ve sebat yoktur; yaz bulutunun gölgesi, kötü kimselerin dostluğu, kadın sevgisi, yalan haber, temelsiz bina, bol para.

Şu üç şeyin sonu yoktur; fezanın, ilmin ve aşkın.

İki şey vardır ki,insanın başına dünyayı zindan eder; ayakkabını darı, kaynana nın dili!. Üç şey vardır ki çekilmez; kaynananın nazı,baldız hanımın sazı, susuz memleketin yazı!..

Üç şeye ölçülü ol!. Sevgide, yemede, para kazanmada.

Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tartışmasız bilgi, cezasız saltanat.

Kardeşliğin üç haline tahammül etmek, kardeşlik hakkı olur. Bunlardan biri hiddet, diğeri nazlanmak, üçüncüsü de bazı dil sürçmeleridir.


Güzel Anlamlı Sözler 10 Temmuz 2022 10 Temmuz 2022 — 18:11
Dikkat! Üç Şey İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Üç Şey İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.