İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Ruh İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Ruh İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Her ruh, yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir.

Dünyasına etmeyen ruh, Allah’a teslim olmamıştır.

Yaşlılığın asıl felaketi, vücudun kuvvetten düşmesi değil, ruhun her şeye karşı kayıtsız bir hale gelmesidir.

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar.

Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir.

Eğer insanlığın ruhundan bilgisizliği ve hatayı silmeyi başarırsak, insanların hareketlerinde ki kötülükleri ve haksızlıkları da ortadan kaldırmış oluruz.

Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır.

Ruhların alçalması, bedenin yüzündendir. Bedenlerin yücelmesi, ruhlardandır.

Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur.

Ruhun da, vücut gibi ihtiyaçları vardır.

Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler.

Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felâketle de yere serilir.

Ruh hastası olmak kolay iş değildir. İnsanın önce ruh sahibi olması gerekir.

Ruhumun pencerelerini güneşe açtım.

Arıtılmış olan ruh, mutlu olan için bir süs tür. Mutsuz olan için ise bir sığınaktır.

Ruh, düşüncedir.

Ruh başıboş kalınca, türlü hayaller kuruyor.

Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar.

Yüzün kiri yıkanır, ruhun kiri yıkanmaz.

Ruhları ışıktan hoşlanmayanların gözleri, karanlıkta da kamaşır.

İnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey, bir dostun candan uyarmalarıdır.

Ruh, maddenin yüksek bir ürününden başka bir şey değildir.

İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar.

İnsanı mutlu kılan şey; şartlar değil, ruh yapısıdır.

Ruh ile beden, kendi arasında mutabık olmayınca; yol,yoldaş ve han aramanın faydası kime?

Başkalarının ruhu, karanlık bir ormana benzer.

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar.

Her ruh, yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir.

Zayıf ve alçak ruhlar, kendilerine gere ğinden değer verir ve üç damla su ile ağzına kadar dolan vazolara benzerler.

Ruhunu iyice araştır, derinde zengin hazineler vardır. Fakat bu hazineleri, egzersizlerle daima canlı tutmak gerekir.

Vücudu öldürenden korkmayınız, ruhu öldürenden korkunuz.

İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür.

İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar.

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar.

Evliliği sürdüren vücut değil, ruhtur.

Ruh hastası olmak kolay iş değildir. İnsanın önce ruh sahibi olması gerekir.

Asil bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakla, balta önünde eğmek arasında fark olmamalıdır.

Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendisinden.

Dünyasına etmeyen ruh, Allah’a teslim olmamıştır.

Ruhların alçalması, bedenin yüzündendir. Bedenlerin yücelmesi, ruhlardandır.

Dünyada en gelişmemiş ülke, insan ru hudur. En verimli ülkede odur. Bu sebep le eğitimin en kutsal görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır.

Yaşlılığın asıl felaketi, vücudun kuvvetten düşmesi değil, ruhun her şeye karşı kayıtsız bir hale gelmesidir.

Ruhunda kölelik olan, taht’ta çıksa da yine köledir.

Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar.

Ruhların gerçek uyumu halinde insanlar, birbirlerine durmadan yaklaşırlar, görünürde birbirlerinden uzaklaşsalar bile.

İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar.

Ancak, küçük ruhlar, işlerin altında ezilir, onlardan sıyrılmayı bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler.

Dünyada işlenmesi en güç üç şey vardır; elmas, çelik ve insan ruhu.

Arıtılmış olan ruh, mutlu olan için bir süs tür. Mutsuz olan için ise bir sığınaktır.

Ruhumuzda açılan yaralar, kapanmaz.

Ruh, maddenin yüksek bir ürününden başka bir şey değildir.

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar.

Ruh hastası olmak kolay iş değildir. İnsanın önce ruh sahibi olması gerekir.

şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir.

Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar.

Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır.

Evliliği sürdüren vücut değil, ruhtur.

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir.

İnsan ruhu, yaptığı seçimlerle belirlenir.

Dünya değişir; ruhla, Tanrı yerinde kalır.

Safahat âleminde insanın ruhu, kendi vücudundan iğrenir.

şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir.

Ruhun miyarı, idbardır.

Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarda ki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür.

İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür.

Bir tek hedef üzerinde toplanan ruh kuvveti pek büyüktür, harikalar başarır.

Eğer insanlığın ruhundan bilgisizliği ve hatayı silmeyi başarırsak, insanların hareketlerinde ki kötülükleri ve haksızlıkları da ortadan kaldırmış oluruz.

Ancak, küçük ruhlar, işlerin altında ezilir, onlardan sıyrılmayı bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler.

Ruhumun pencerelerini güneşe açtım.

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.

Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur.

Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler.

İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar.

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar.

Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar.

Her ruh, yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir.

Gören ruhtur, göz değil.

Sevgisiz ve takdirsiz ruhun, öz kökleri kurur.


Güzel Anlamlı Sözler 12 Aralık 2022 12 Aralık 2022 — 18:05
Dikkat! Ruh İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Ruh İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum

Yorum Yap
 1. * * * “Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir” . “İnsanı mutlu kılan şey;şartlar değil, ruh yapısıdır” . “Kendini bilmek ruhunu bilmektir” . ”Beklentilerinin esiri olma…”. “Mutluluk kendine yetebilmektir”.
  ”Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden, bir demet yapma sanatıdır”.
  ‘Başka birisinin sana çiçek getirmesini beklemeden, kendi bahçeni yap ve kendi ruhunu kendin süsle”
  “İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar” . “Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi bedeni kadar değil ruhu kadar insandır ” .
  “Şeref ve erdem, ruhun süsüdür; bunlar olmasa, beden asla güzel gözükmez”.
  “Akıl sahibi olmak ruh güzelliği kazandırır”.
  “Akılla güçlenen ruhun nuru artar”.

  * * * “İnsanın değeri özünde, ruhu ise sözünde hayat bulur”. “İnsan ruhunu iki şey karartır: susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak”. “Ruhun aynası vicdan”. “Ruhu kirlenmiş insanların, vicdanı ayar tutmaz”.“Vicdan yoksa, bilgi ruha sadece zarar verir”.“İradene hakim ol; fakat vicdanına esir ol !” . “Benlik semirdi mi irade yok olur gider”. “Benliğine hakim olmak yaşamına hakim olmakla başlar” .“Kendine bak kendine özüne, sözüne, benliğine …”.“Başkalarının yanlışları ve kötülükleriyle uğraşarak ruhunu karartma, düzeltilmesi gereken biricik insan kendinsin”. “Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır” . “Verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten şeyi bırakmandır”. “Beden temizliği nezaket, ruh temizliği ise zarafet sebebidir” . “Ruhun temizliği gözyaşı ile olur…” . “Temiz ruh aklı yüce kılar ” . “Arıtılmış olan ruh, mutlu olan için bir süstür, mutsuz olan için ise bir sığınaktır”.

  * * * ”Kin besleme, sevgi besle, sana diken atana sen gül at ki ondan bir farkın olsun”. “Sevgi her zaman karşılık görür; kin de ”.“Güler yüz, sevginin anahtarıdır”. “Güler yüzlülük kini giderir” . “Kin olmayan ruhta kir; benlik olmayan kulda da kötü düşünce olmazmış” .