İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Özgürlük İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Özgürlük İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce inanç ve vicdan hürriyetlerini verin.

Özgürlük, yasaların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Hürriyet, bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.

Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir.

Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir.

Kendisi için hürriyet isteyen, başka sının hürriyetine saygılı olmalıdır.

Ah Hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.

Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar neredeyse.

Hürriyeti en iyi demokratik rejimler sağlar.

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az; baskı altındaki bir memlekette ise şikayet az, üzüntü çoktur.

Hürriyet, adaletten başka bir şey değildir.

Hürriyeti suiistimal eden, ona layık olmadığını itiraf ediyor demektir.

Hürriyet, insanı asil yapar.

Hürriyet başkasından dilenilmez, zorla elde edilir.

Özgürlük için mücadele eden halk, çoğunlukla karşısında yeni efendiler bulur.

Hürriyet yok olunca bir memleket kalır, fakat artık bir yurt mevcut değildir.

Özgürlüğünden mahrum yaşayan her kişi için, geri kalan hepimiz suçluyuz.

Yaşar her fert için, takdis-i hürriyet ibadettir.

İsteyeni arttıkça, özgürlüğün bedeli düşer.

Kendisi için hürriyet isteyen, başka sının hürriyetine saygılı olmalıdır.

Bana ya hürriyet verin, ya ölüm.

Ah Hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.

Hürriyet, eşitlik, kardeşlik!.

Başkalarına da vermeden sahip olabileceğimiz tek şey, hürriyettir.

Hürriyet; başkalarına verilmedikçe alamayacağınız tek şeydir.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce inanç ve vicdan hürriyetlerini verin.

Özgürlüğünden geçmek; insan olma niteliğinden, insanlık haklarından, hattâ ödevlerinden geçmektir.

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az; baskı altındaki bir memlekette ise şikayet az, üzüntü çoktur.

Adil olmayan ulus, hür de olamaz.

İnsanlar hür, hürriyetlerde zincire vurulmuş olarak doğarlar.

Özgürlüğünden mahrum yaşayan her kişi için, geri kalan hepimiz suçluyuz.

Kendine yeterliğin en güzel meyvesi, hürriyettir.

İki tür hürriyet vardır; Yalancı hürriyet, bir insan istediği her şeyi yapabilir. Ve hakiki hürriyet, insan yapması icap edenleri yapar.

Adil olmayan ulus, hür de olamaz.

Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır. O da kaybolmadan kısılamaz.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce inanç ve vicdan hürriyetlerini verin.

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır.

Özgürlük ve eşitlik, uygarlık yarışının kulvarlarıdır; insanlar orada yarış malıdırlar birbirlerini geçmek için…

Hürriyetle temas, dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır.

İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman, hürriyete kavuşur.

Özgürlük için mücadele eden halk, çoğunlukla karşısında yeni efendiler bulur.

Hürriyet, insanlığın temelidir.

Özgürlüğünden geçmek; insan olma niteliğinden, insanlık haklarından, hattâ ödevlerinden geçmektir.

Hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.

İsteyeni arttıkça, özgürlüğün bedeli düşer.

Ah Hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.

Hürriyet yok olunca bir memleket kalır, fakat artık bir yurt mevcut değildir.

Hürriyet, eşitlik, kardeşlik!.

Hürriyet, bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi.

Hürriyeti suiistimal eden, ona layık olmadığını itiraf ediyor demektir.

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler.

Hürriyet ağacı; arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun, tabii gübresidir.

Özgürlük düşlerde değil, kendi kendimize yükselttiğimiz çitlerin ardındadır.

Yıkanacağım fakat aynı zamanda varlığımın gerçek nimeti olan hürriyetimi, bağımsızlığımı koruyacağım.

Özgürlüğümüz sorumluluğumuz kadardır ve sorumluluğumuz özgürlüğümüzün orantısıdır.

Her hürriyet gibi, sınırlama hürriyeti de sınırlıdır.

Özgürlükleri üretmek yetmez, paylaşmak gerekir.

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.

Allah, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.

Özgürlükten ve aydınlıktan korkanlar, karanlıkta çıkarı olan insanlardır. Onlar ne zaman ortalık aydınlansa, kaçacak delik ararlar.

Bağı çöz, hür ol. Ne vakte kadar altın ve gümüş kaydıyla bağlanıp esir kalacaksın.

Hürriyet; va’kaları arzu edildiği şekilde değil, olmaları icap ettiği tarzda kabul etmektir.

Özgürlük düşlerde değil, kendi kendimize yükselttiğimiz çitlerin ardındadır.

Başkalarına da vermeden sahip olabileceğimiz tek şey, hürriyettir.

Yıkanacağım fakat aynı zamanda varlığımın gerçek nimeti olan hürriyetimi, bağımsızlığımı koruyacağım.

Hürriyeti olmayan adamın davranışları, kendi davranışları değildir.

Hürriyet, kölelikten ucuzdur.

Hürriyet aşkı, hayatla birlikte başlar.

Mantıksız, faziletsiz hürriyet; kötülüklerin en büyüğüdür.

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete lâyık değildirler.

Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir.

Dünyada arzu ettiğim ve bana hayatı sevdiren iki şey vardır. Aşk ve özgürlük. Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm fakat özgürlüğüm uğruna da aşkımı feda ederim.

İsteyeni arttıkça, özgürlüğün bedeli düşer.

Hürriyetsiz dünya, kuru bir makineye benzer.

İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman, hürriyete kavuşur.

Herkes için bir hak olan hürriyet, bir şahsa münhasır kalamaz. Hürriyetin sınırı, başkalarınınki ile tahdit edilir.

Esaret dağlarında gül olmaktansa, hürriyet dağlarında çiçek olmayı tercih ederim.

Yıkanacağım fakat aynı zamanda varlığımın gerçek nimeti olan hürriyetimi, bağımsızlığımı koruyacağım.

Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana lâyıktır.

Hürriyet verilmez, alınır.

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır.

Hürriyet, bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler.

Özgürlükte, duygulara yer yoktur.

Yaratıcılık ancak hürriyet içinde olursa, müspet meyve verir.

Hürriyet, başkasına zararı dokunmayan her şeyi yapabilmeye dayanır.

Özgürlük yasaların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Özgürlük ve eşitlik, uygarlık yarışının kulvarlarıdır; insanlar orada yarış malıdırlar birbirlerini geçmek için…

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler.

Kendisi için hürriyet isteyen, başka sının hürriyetine saygılı olmalıdır.

Bana ya hürriyet verin, ya ölüm.

Hürriyet; va’kaları arzu edildiği şekilde değil, olmaları icap ettiği tarzda kabul etmektir.


Güzel Anlamlı Sözler 6 Aralık 2022 6 Aralık 2022 — 12:42
Dikkat! Özgürlük İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Özgürlük İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.