İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Övgü İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Övgü İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Öyle sistemler vardır ki, bir metihtir ve öyle metihler vardır ki bir kötülemedir.

Ahmak olan kimse, övülmekten hoşlanır.

Övmenin en iyisi, iyi insanların ağzından çıkandır.

İnsanın çocuğu ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir.

İnsan genellikle, övülmek için över.

Övülme, tahta kaplamaların hem parlamasını sağlayan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer.

İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

Övülmeye ve sevgiye ancak korkaklar, ben herkesin bildiğinden daha iyiyim diyebilmek için düşkündürler.

Herkesi kusurları ile gören bir kimsenin, senden de övgü ile bahsetmesini bekleme.

Övünerek yaşayanlar, dövünerek ölürler.

Bizi ne kadar överlerse övsünler, kendimiz hakkında bize yeni bir şey öğretmiş olmazlar.

Hakkımızda yapılan övgüler hiç değilse, erdem yolunda devam etmemizi sağlar.

Kendini övmek, rüzgârla karın doyurmak gibidir.

İnsan ne kötülemekle küçülür, ne de methedilmekle büyür.

Bir kimseyi sahip olmadığı sıfatlarla övmek, onu kibarca yermek demektir.

Çevresindekilere iyilik edip, yararlı olmasını bilen kimsenin, başka şeylerle övünmeye ihtiyacı yoktur.

Sizi övenlerin suratlarına toprak saçın.

İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikler, zaman bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlardır.

Bana “Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim” dersen, bil ki insana değil, eşek ve ata uygun özellikle övünüyorsun.

Beni Hz.İsa’yı övdükleri gibi övmeyin.

Övünerek yaşayanlar, dövünerek ölürler.

Başkasından övgü bekleyen, kapı kapı dolaşan dilenciler gibidir.

Övme, onun zevkini tadanları ifsat etmekten başka bir işe yaramaz.

İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

Seni kendi ağzın değil, başkaları övsün.

Övmenin en iyisi, iyi insanların ağzından çıkandır.

Kendini övmek, rüzgârla karın doyurmak gibidir.

Şakşakçılık etmek kolay, övmek zordur.

Öğünmeye değer bulunacak şeyler; güçlü akıl, utanma, nefsinden sakınma ve eğitimdir.

İnsanın çocuğu ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir.

Seni kendi ağzın değil, başkaları övsün.

Bana göre insanların öveni de, kötüleyeni de aynı.

İnsanlar kendilerine ait meselelerle övünme yarışına girmedikçe, kopmaz.

İnsan ne kötülemekle küçülür, ne de methedilmekle büyür.

Hakkımızda söylenen takdirleri kabul etmek istemeyişimiz, iki kere övülmek arzusundan başka bir şey değildir.

Bir kimseyi sahip olmadığı sıfatlarla övmek, onu kibarca yermek demektir.

Ahmak olan kimse, övülmekten hoşlanır.

Övmenin değeri, tıpkı altın ve pırlantada olduğu gibi az olmasındadır.

İnsan genellikle, övülmek için över.

Kimseyi hemen suçlamamalı, kimseyi hemen övmemelisin.

Beni Hz.İsa’yı övdükleri gibi övmeyin.

Bana “Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim” dersen, bil ki insana değil, eşek ve ata uygun özellikle övünüyorsun.

Övünerek yaşayanlar, dövünerek ölürler.

Birçok kimseler, kendilerinde bulunduğu halde, başkalarında ki övünme ve gururu sevmezler.

Dedelerinin iyilikleriyle övünenler; dalda yetişen yemişleri, ağacın dibinde arayanlar gibidir.

Bütün sözlerin en tatlısı; övgüdür.

Kimseyi hemen suçlamamalı, kimseyi hemen övmemelisin.

Dünya sevgisinin alâmeti ikidir; Övülmek ve yerilmek korkusu.

Akıllı erkeği arkasından, kadını da yüzüne karşı öv.

Bana “Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim” dersen, bil ki insana değil, eşek ve ata uygun özellikle övünüyorsun.

Babayiğitlik dedeleriyle övünmek değil, oğul ve torunlarını övdürmektir.

Sizi övenlerin suratlarına toprak saçın.

Övmeyeceksin, göklere çıkarmak, övdüğünden kopmak; ayrılık demektir.

Övünerek yaşayanlar, dövünerek ölürler.

Bir kimseyi sahip olmadığı sıfatlarla övmek, onu kibarca yermek demektir.

Dedelerinin iyilikleriyle övünenler; dalda yetişen yemişleri, ağacın dibinde arayanlar gibidir.

Kimileri yalnız, taklit edilebilir sandıklarını överler.

Başkasından övgü bekleyen, kapı kapı dolaşan dilenciler gibidir.

Kendini övmek, rüzgârla karın doyurmak gibidir.


Güzel Anlamlı Sözler 8 Haziran 2022 8 Haziran 2022 — 11:32
Dikkat! Övgü İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Övgü İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.