İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Kural İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Kural İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Kanunlar yol gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir.

Bugünkü kanunlar; büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir.

İşkencelerin en kötüsü, kanunla işkence etmektir.

Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz.

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.

Hiçbir yasa,geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz.

Yasaların bütün ezici ve üzücü tarafını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejder hanın başlarını kesmeye yelteniyorlar.

İyi bir anayasa, en iyi diktatörden kat kat iyidir.

Doğanın yasaları, bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır.

En doğru , kanûn-ı tesâdüfâtdır.

İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir.

Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir.

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır.

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar.

Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir.

Kanunlar, uyusalar bile ölmezler.

Yasak, arzu doğurur.

İnsanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları, birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa,yaşamada o kadar zevkli olur.

Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister.

Kanun, ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek temel bir unsurdur.

Kanunlar yol gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir.

Kanun çalacağız diye çıkıp orta yere, kanunu çaldılar yere.

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar.

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır.

Bazı insanların halen hayatta olması, öl dürmenin kanuna aykırı olduğundandır.

Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır.

Kanunlara dayanan adli muhakemeler den daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır.

Usa aykırı yasalara, düzeltinceye kadar karşı çıkacağız; bu arada söz konusu yasalara körü körüne itaat edeceğiz.

Yasaların bittiği yerde, diktatörlük başlar.

Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da insanın kendi vicdanıdır.

Kendilerine boyun eğmedikçe, iyi kanunlar iyi bir hükümet kuramaz.

Usa aykırı yasalara, düzeltinceye kadar karşı çıkacağız; bu arada söz konusu yasalara körü körüne itaat edeceğiz.

Yasasız suç olmaz, yasa olmadan ceza verilemez.

İyi bir kanun,bazı suçları cezalandırmanın değil, önlemenin yoluna bakar.

Kanunlar yol gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir.

Önemsiz yasalar, önemli yasaları zayıflatır.

Yasaların bütün ezici ve üzücü tarafını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejder hanın başlarını kesmeye yelteniyorlar.

Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir.

En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır.

Kanunlara dayanan adli muhakemeler den daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır.

Hiçbir yasa,geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz.

Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az,fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir.

Kanun çalacağız diye çıkıp orta yere, kanunu çaldılar yere.

Yasa olmasa dahi vicdan vardır.

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.

Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz.

Yasaların uygulanması, onların yapılmasından daha zordur.

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.

İyi bir kanun,bazı suçları cezalandırmanın değil, önlemenin yoluna bakar.

Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır.

Yasasız suç olmaz, yasa olmadan ceza verilemez.

Kanunlar, askerlikte sağırlaşırlar.

Kanun çalacağız diye çıkıp orta yere, kanunu çaldılar yere.

Kanunlar, uyusalar bile ölmezler.

Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar.

En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır.

Yasaların bütün ezici ve üzücü tarafını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejder hanın başlarını kesmeye yelteniyorlar.

Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir.

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir?

Hiçbir şey devlete, yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz.


Güzel Anlamlı Sözler 30 Kasım 2020 30 Kasım 2020 — 07:58
Dikkat! Kural İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Kural İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.