İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Kıskanmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Kıskanmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir.

En suçlu ihtiraslarla bile övünenler bulunur. Fakat haset, asla itirafa cesaret edemediğimiz sıkılgan ve utangaç bir ihtirastır.

İnsanda daha doğuştan itibaren, bir kıskançlık hissi vardır.

Haset, başkasının balını kedi ağzına zehir etmektir.

Haset, cehennem ateşi gibi sahibini sürekli yakar.

Çömlek çömlekçiye gıpta , dülger dülgere. Dilenci dilenciye hasetle bakar, şair şaire.

Kıskanç kişi mutlu olmadığı gibi, sözünde de durmaz.

Kıskanan, elde edemez.

Haset, vicdana musallat olmuş bir yılandır.

Büyük meziyetlerle doğmuş olmanın en gerçek alameti, hasetsiz doğmuş olmaktır.

Kim daha güzelse, kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.

En büyük kancıklık, kendimize verdiğimiz sözü tutmamaktır.

Haset,başkalarının iyiliğine tahammül edemeyen, bir kudurganlıktır.

Haset, geri tepen bir silahtır.

İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için, gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete haset edilir.

Başkalarının iyi haline bakıp üzülme; senin haline de bakıp, kıskanan çok kişi vardır.

Haset ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve Allah'a tevekkül edin.

Kıskanç ve dedikoducularla oturmaktan, öyle bir zilletten ölüm daha hayırlıdır.

Hasud'un açmazı, hasedinin devasına da haset etmesidir.

Kıskançlık, ünün arkadaşıdır.

Acınmaktansa, kıskanılmak daha iyidir.

Kıskançlık,duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da.

Kıskanç kadar, mazluma benzeyen zalim görmedim.

Kıskançlık, bir yılan gibi sahibine sokulur.

İnsanda daha doğuştan itibaren, bir kıskançlık hissi vardır.

Kıskanan, elde edemez.

Haset, cehennem ateşi gibi sahibini sürekli yakar.

Kıskançlık, aczin isyanıdır.

En sudan şeyler, kıskanç insana Tanrı kelâmı gibi doğru gözükür.

Büyük meziyetler sahibi olmanın en gerçek alâmeti, hasetsiz olmaktır.

Acınmaktansa, kıskanılmak daha iyidir.

Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır.

Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir.

Hasud'un açmazı, hasedinin devasına da haset etmesidir.

Bütün kötü iptilâların en kirlisi, kıskançlıktır.

Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.

Nimet sahibi olup da hasetçilerin hasedinden salim kalan yoktur.

Kıskançlık; daima aşkla birlikte doğar, fakat her zaman onunla birlikte ölmez.

Ademoğlunun hepsi kıskançtır. Kıskanç lıkta bile bazı kimseler, bazılarından üs tündürler. Dil ile konuşmadıkça, kıskancın kıskançlığı kendine zarar vermez.

Kıskanan, elde edemez.

Kıskanç ve dedikoducularla oturmaktan, öyle bir zilletten ölüm daha hayırlıdır.

Haset, çok bir illettir. Başkasının muvaffakiyetinden memnun olmağa nefsimizi alıştırmalıyız.

Kıskançlık duymayan bir kimse, gerçek niteliklerle doğmuş demektir.

Kıskanç kişi mutlu olmadığı gibi, sözünde de durmaz.

Kıskançlık, bir yılan gibi mevki sahibine sokulur.

Kıskanç insan, başkalarını küçük düşür mek isteğiyle kendini gözden düşüren zavallıdır

Kıskanç ve dedikoducularla oturmaktan, öyle bir zilletten ölüm daha hayırlıdır.

Haset, güneş gibidir. Yamaçlara, bayırlara düzlüklerden daha çok vurur.

Bütün saadetler, kıskanılmıştır.

Haset, başkasının balını kedi ağzına zehir etmektir.

Pek az kişi vardır ki, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilsin.

Kıskançlık, bir yılan gibi mevki sahibine sokulur.

Kıskanç kişi mutlu olmadığı gibi, sözünde de durmaz.

Haset, cehennem ateşi gibi sahibini sürekli yakar.

Büyük meziyetlerle doğmuş olmanın en gerçek alameti, hasetsiz doğmuş olmaktır.

Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.

Büyük meziyetler sahibi olmanın en gerçek alâmeti, hasetsiz olmaktır.

İnsanların kötülüğüne son yoktur ve bunun büyük kısmı, kıskançlıkla korku dan meydana gelir.

Hasis insan dünyada yoksulluğu çabuklaştırır, yayar, fakat ahrette zenginliğinin hesabını verir.

Nimete erişen herkes, hasede uğrar.

Kıskanç ve dedikoducularla oturmaktan, öyle bir zilletten ölüm daha hayırlıdır.

Hasetlerin en zehirlisi, midenin hasedidir.

Pek az kişi vardır ki, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilsin.

Kıskanan, elde edemez.

İnsanların kötülüğüne son yoktur ve bunun büyük kısmı, kıskançlıkla korku dan meydana gelir.

Haset, bütün duygular içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.

En sudan şeyler, kıskanç insana Tanrı kelâmı gibi doğru gözükür.

İnsanda daha doğuştan itibaren, bir kıskançlık hissi vardır.

Büyük meziyetlerle doğmuş olmanın en gerçek alameti, hasetsiz doğmuş olmaktır.

Kıskançlık duymayan bir kimse, gerçek niteliklerle doğmuş demektir.

En suçlu ihtiraslarla bile övünenler bulunur. Fakat haset, asla itirafa cesaret edemediğimiz sıkılgan ve utangaç bir ihtirastır.


Güzel Anlamlı Sözler 4 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 — 15:36
Dikkat! Kıskanmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Kıskanmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.