İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

İyilik Yapmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

İyilik Yapmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

İyiliğe karşı iyilik, adalettir. İyiliğe karşı kötülük, cinayettir. Kötülüğe karşı iyilik, ihsan ve âtıfettir ve insanlığın en yüksek derecesidir.

İyilik düşünmek, bizi cesaretle yaşatır.

İyilik güzel ahlaktır. Günahta nefsini gıdıklayan ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığın şeylerdir.

İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha hayırlıdır.

İnsanların elinden, iyilik için bir şey gelmez. Onlar sadece kötülük yaparlar.

İyiliği; hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik diye yapmalıyız.

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zarafetle yapmak da lâzımdır.

İyiliği, yalnız iyiler anlar; kötülüğü herkes……

İyiliklerin en güzeli şunlardır; öç almaya gücü yeterken bağışlamak ve muhtacı bulunduğu şeyi cömertlik gereği verebilmek.

İyilik yapmadığım günler, hayatımın kaybedilmiş günleridir.

Bir kötülük ettinse, arkasından bir iyilik uygulamaya çalış ki, o kötülük defterinden silinsin.

İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.

İyiliği gizli yapanlar, Tanrı'ya inananlardır.

İyilik, insanlık sanatıdır.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

İyiliksever kimse, kendisini yetiştirirken başkalarını da yetiştirmek ister. Kendi bilgisini genişletirken, başkasının bilgisini de geliştirmeye çalışır.

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin.

İyiliğe gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

Haksızlık etmek iyi adamın elinden gelmez.

İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.

İyilik, iyiliği doğurur.

Ne kadar küçük olursa olsun, hiçbir iyilik boşa gitmez.

En güzel sermaye, iyilik etmektir.

İnsan, iki şeyi unutmamalıdır; yaptığı iyiliği, kendisine yapılan kötülüğü.

İyilik yapmayı bilmiyorsan, hiç olmazsa kötülük yapma.

En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır.

Madem ki iyi de kötü de ölüp gidecek, iyilik topunu çelene ne mutlu.

İyilik yapan düşmez, düşse bile kırılmaz.

Sofokles demiş ki; iyilik iyiliği doğurur. Sonuç? Doğurduğuna göre iyilik, memeli bir hayvandır.

İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez,iyilik etmesinide bilmelidir.

İyiliği yapabildiği halde yapamayan bir insan, suç işlemiş olur.

İyiliğin ilmine sahip olmayana, bütün diğer ilimler zarar verir.

İyiliğin şerefi, çabuk yapılmasındandır.

İyilik, bütün meziyetleri gölgede bırakır.

İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.

İyilik yapmadığım günler, hayatımın kaybedilmiş günleridir.

İyiliği arayan, önce ona zemin hazırlamalıdır.

Daima iyilik yap ki, kendinde iyilik bul.

Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığa karşı iyilikle mukabele et.

İyilik çabuk unutulur, kötülük asla!

İnsan bütün ömrü boyunca temel ittihaz etmesi gereken bir düstur var mıdır? Bu olsa olsa iyilik ve sevgi düsturudur. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri, sen de başkalarına yapma.

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.

Eğer daha yetkin bir suretle karşılık vermek gerekiyorsa, iyiliği kabul etmelidir.

İyilik, insanlık sanatıdır.

İyilikler iade edilebilme sınırı içinde kaldıkça hoşa gider; bu sınırı aşınca şükran yerine nefret kâim olur.

İyilik etmesini bilmeyen insana, bildiği başka şeylerden hayır gelmez.

İyiliğin alâmeti; rengin sarılığı, gözlerin yaşlılığı, dudakların solgunluğudur.

İyi görüneceğine, iyi ol.

Senden nefret edenleri sev; iyilikten başka üstünlük alameti tanımıyorum.

Bir insana yapılan iyiliğin hatırlatılması, onu suçlamakla aynı şeydir.

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin.

Hiç, var olanın içindedir.

Hiç umulmadık iyilikler vardır, yıldırım gibi düşer ve yakarlar.

İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.

İyilik yapmaktan üstün bir nitelik bilmiyorum.

Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük iyilik, onların annelerini sevmektir.

İyiliği yapan anlamamalı, gören anlamalıdır.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

İyilik yapma lüksünü de öğrenmelisin.

İyiliği gizli yapanlar, Tanrı'ya inananlardır.

İyilik kahramanları olduğu gibi, kötülük kahramanları da vardır.

İyilik ve tevazu, bütün düşmanlıkları yener.

Haksızlık etmek iyi adamın elinden gelmez.

Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.

İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.

İyilik yapılırken, fiyatıyla ilgilenilmez.

Hiç, var olanın içindedir.

İyiliğin şerefi, çabuk yapılmasındandır.

Eğer iyiliğin bir nedeni varsa, artık o iyilik değildir; eğer sonuçlar yani ödülü varsa, yine iyilik demek değil demektir. Bundan ötürü iyilik, sebep ve sonuç zincirinin dışındadır.

Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığa karşı iyilikle mukabele et.

İyiliği yapan anlamamalı, gören anlamalıdır.

İyiliğin alâmeti; rengin sarılığı, gözlerin yaşlılığı, dudakların solgunluğudur.

İnsanlar böyledir işte, ettikleri önemsiz iyilikleri pahalıya satarlar.

İyiliğe iyilik her kişinin işidir, kötülüğe iyilik er kişinin işidir.

Yapılan bir iyiliğin hatırlanması, oldukça yüksek bir faizdir.

İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez,iyilik etmesinide bilmelidir.

Eğer daha yetkin bir suretle karşılık vermek gerekiyorsa, iyiliği kabul etmelidir.

İyiliği, yalnız iyiler anlar; kötülüğü herkes……

İyilik, hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.

İyilik yapma lüksünü de öğrenmelisin.

Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük iyilik, onların annelerini sevmektir.

Birinden iyilik gören kimse, bu iyiliği hiç unutmamalıdır. Birisine iyilik yapan adam ise, yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.

İyilik ya da kötülükleri, ancak sahibi bilir.

Ya bir bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli, o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır.

İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır.

Bilmiş ol ki, insanlara her ne yaparsan onlar için geçicidir. Ama senin için kalıcıdır.

Görünmeksizin yapılan iyiliğe, kimse heves etmez.

İyiliği doğal olarak gelişi güzel, tıpkı çiçeklerin koku saçtıkları gibi yapamazsınız, iyilikten ne çıkar?

İyilik bilmez birisi de olsa, sen iyilik yap. Zira o, mukabilinde teşekkür edene yapılan iyilikten mizanda daha ağır basar.

İyiliği yapan anlamamalı, gören anlamalıdır.

Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.

İnsanlar her gece yatmadan önce, “Bu gün ne kötülük yaptım, neler söyledim, neler düşündüm, neler anladım ve ne iyilik yaptım” diye kendi kendine sormalıdır.

İki şer arasında kalırsam, hep daha önce denemediğim birini tercih ederim.

İnsanlar böyledir işte, ettikleri önemsiz iyilikleri pahalıya satarlar.

İyilik etmesini bilmeyen insana, bildiği başka şeylerden hayır gelmez.

Haksızlık etmek iyi adamın elinden gelmez.

Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli, o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır.

İnsanların yaptıkları fenalıklar, arkalarından yaşar, iyilikler çoğu zaman kemikleriyle birlikte görülür.

Sofokles demiş ki; iyilik iyiliği doğurur. Sonuç? Doğurduğuna göre iyilik, memeli bir hayvandır.

İnsanların kıymeti, yaptığı iyilikle ölçülür.

Bir mum diğer mumu tutuşturmakla keni ışığndan bişey kaybetmez.

İyilik, insanlık sanatıdır.

İyilik, ahret malıdır.

İnsan, Tanrıya ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir.

Terkedilen her hayır, ruha çalım atmaktır.

İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır.

Bir insanın gerçek zenginliği yaptığı iyiliklerdir.

Çıkar gözetmeyen iyilik, en yüksek ve en güzel faizi getirir.

İnsan, iki şeyi unutmamalıdır; yaptığı iyiliği, kendisine yapılan kötülüğü.

Bir insana yapılan iyiliğin hatırlatılması, onu suçlamakla aynı şeydir.

Kim ettiği iyilikle çalım satarsa, onu geri almış demektir.

İyiliği gizli yapanlar, Tanrı'ya inananlardır.

İyilik; halkı her şeyden önce kendisine öyle yaklaştırır ki, gerektiğinde silah bile bıraktırır.

İyilik yapılırken, fiyatıyla ilgilenilmez.

İyi görüneceğine, iyi ol.

İyiliğin alâmeti; rengin sarılığı, gözlerin yaşlılığı, dudakların solgunluğudur.

İyiliğe gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

Madem ki iyi de kötü de ölüp gidecek, iyilik topunu çelene ne mutlu.

İyilik, insanlık sanatıdır.

İyiliğin ilmine sahip olmayana, bütün diğer ilimler zarar verir.

İyilik çabuk unutulur, kötülük asla!

Eğer daha yetkin bir suretle karşılık vermek gerekiyorsa, iyiliği kabul etmelidir.

Lâyık olana iyilik eden, kendisine iyilik eder.

Sofokles demiş ki; iyilik iyiliği doğurur. Sonuç? Doğurduğuna göre iyilik, memeli bir hayvandır.

İyi insanların bile, iyilik yapmadan usandıkları olur.

İyiliğe karşı iyilik, adalettir. İyiliğe karşı kötülük, cinayettir. Kötülüğe karşı iyilik, ihsan ve âtıfettir ve insanlığın en yüksek derecesidir.

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez, doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez.

Halka iyilik etmek, afetlerden ve belalardan masuniyeti muciptir.

En güzel sermaye, iyilik etmektir.


Güzel Anlamlı Sözler 25 Nisan 2023 25 Nisan 2023 — 20:41
Dikkat! İyilik Yapmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve İyilik Yapmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.