İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

İlim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

İlim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Hazmolunmayan ilim, telkin edilmemelidir.

İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır.

İlim bahçesi, cennet bahçesidir.

İlim ibadetten efdaldir, dinin namazıdır (nizam üzere yürütendir).

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.

İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.

İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır.

İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder.

İlimle geçen bir gece,ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim,geçmeyen para gibidir.

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.

İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir.

İlim öyle bir şeydir ki,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez.

Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur.

İlmin dışında ancak cehalet vardır.

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.

Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır.

İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir.

İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır.

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. .

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.

İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır.

İlmin dışında ancak cehalet vardır.

İlim bahçesi, cennet bahçesidir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

İlmi ile amel etmeyenler, gizli zina edipte aşikare doğurmak suretiyle re zil olan kadınlara benzerler. İlmiyle amel etmeyenleri kıyamet gününde, bütün mahlukların huzurunda Allah Teâla rezil eder.

Ya alim, ya öğrenci,ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun.

Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem.

İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır.

Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin.

İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

İlmin sonu, cehlin itirafıdır.

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.

İlim ile ileriye,din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir.

İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir.

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim,geçmeyen para gibidir.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.

İlme duyduğunuz öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız.

Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır.

İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır.

İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir.

Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder.

İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır.

Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem.

İlimle geçen bir gece,ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.

İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göster mek için sık sık ortaya çıkarma.

İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur.

İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.

İlim yalnız zekayı değil, hamakati de artırır.

Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin.

İlim ibadetten efdaldir, dinin namazıdır (nizam üzere yürütendir).

Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem.

İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır.

İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür.

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim,geçmeyen para gibidir.

İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

İlim,kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir.

İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

İlim,kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir.

Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir.


Güzel Anlamlı Sözler 26 Nisan 2022 26 Nisan 2022 — 00:02
Dikkat! İlim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve İlim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.