İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Hürriyet İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Hürriyet İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Mantıksız, faziletsiz hürriyet; kötülüklerin en büyüğüdür.

Hürriyet, ancak ne yapacağını bilenlere faydalıdır.

Adil olmayan ulus, hür de olamaz.

Hürriyet, insanı asil yapar.

Özgürlükten ve aydınlıktan korkanlar, karanlıkta çı olan insanlardır. Onlar ne ortalık aydınlansa, kaçacak delik ararlar.

Ah Hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.

Yıkanacağım fakat aynı zamanda varlığımın nimeti olan hürriyetimi, bağımsızlığımı koruyacağım.

Yaratıcılık ancak hürriyet içinde olursa, müspet meyve verir.

Özgürlük ve düzen; hiç zaman, hiçbir yerde birlikte var olmadı. Hiçbir zaman da ikisinden vazgeçilemedi.

Hürriyet yalnız hayal aleminde yaşar, güzellik de şiirde.

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek tarihidir.

Hürriyet yok olunca bir memleket kalır, fakat artık bir yurt mevcut değildir.

Esaret dağlarında gül olmaktansa, hürriyet dağlarında çiçek olmayı tercih ederim.

Hürriyet; va'kaları arzu edildiği şekilde değil, olmaları icap ettiği tarzda kabul etmektir.

Hürriyeti suiistimal eden, ona layık olmadığını itiraf ediyor demektir.

Mantıksız, faziletsiz hürriyet; kötülüklerin en büyüğüdür.

Özgürlük düşlerde değil, kendi kendimize yükselttiğimiz çitlerin ardındadır.

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.

Hürriyet verilmez, alınır.

Gerçek hürriyet, hakka köleliktir.

Hürriyetle temas, dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır.

Hürriyet, bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.

Hürriyet, eşitlik, kardeşlik!.

Adil olmayan ulus, hür de olamaz.

Hürriyeti kaybettikten sonra geriye ne kalır? Hürriyet hakkı alındıktan sonra insan ne gibi bir kurtuluş edebilir? O halde hürriyet ile hayat birbirlerinden ayrılmayan unsurlardır.

Özgürlükleri üretmek yetmez, paylaşmak gerekir.

Hürriyet; va'kaları arzu edildiği şekilde değil, olmaları icap ettiği tarzda kabul etmektir.

Özgürlükler, karanlığa tutulan ışıklardır. işler çevirenler, o ışığın yakılmasını istemezler.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce inanç ve vicdan hürriyetlerini verin.

Hürriyet, insanı asil yapar.

Özgürlük çok pahalı bir maldır, bundan daha değerli olan, kanla alınır.

Herkes için bir olan hürriyet, bir şahsa münhasır kalamaz. Hürriyetin sınırı, başkalarınınki ile tahdit edilir.

Hürriyet, zafiyet ile imtizaç etmez.

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek tarihidir.

Özgürlük, yasaların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Hürriyet yalnız hayal aleminde yaşar, güzellik de şiirde.

Hürriyeti olmayan adamın davranışları, kendi davranışları değildir.

Dünyada arzu ettiğim ve bana hayatı sevdiren iki şey vardır. Aşk ve özgürlük. Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm fakat özgürlüğüm uğruna da aşkımı feda ederim.

Hürriyet; başkalarına verilmedikçe alamayacağınız tek şeydir.

Hasret bağının gülü olacağıma, özgürlük dağının dikeni olayım.

İki tür hürriyet vardır; Yalancı hürriyet, bir insan istediği her şeyi yapabilir. Ve hakiki hürriyet, insan yapması icap edenleri yapar.

Hürriyet ağacı; arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun, tabii gübresidir.

Özgürlükleri üretmek yetmez, paylaşmak gerekir.

Hürriyet, eşitlik, kardeşlik!.

Özgürlükte, duygulara yer yoktur.

Hürriyet başkasından dilenilmez, zorla elde edilir.

Özgürlüğümüzün küçük bir bölümü, geri kalan büyük bölümünü koruyabilmek için feda etmemiz doğaldır.

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek tarihidir.

İnsanlar hür, hürriyetlerde zincire vurulmuş olarak doğarlar.

Özgürlükleri üretmek yetmez, paylaşmak gerekir.

Özgür bir ülkede yaygara çok ıstırap az, baskı altındaki bir ülkede ise yakınma az, keder çoktur.

Özgürlük, hiç de bir kendiliğindenlik ve sorumsuz güç değildir.

Tüm mücadeleler ve sıkıntılar ister mantıklı ister mantıksız olsun, hepsi özgürlük içindir.

Hürriyet, ancak ne yapacağını bilenlere faydalıdır.

Herkes için bir hak olan hürriyet, bir şahsa münhasır kalamaz. Hürriyetin sınırı, başkalarınınki ile tahdit edilir.

Özgürlükler, karanlığa tutulan ışıklardır. Karanlık işler çevirenler, o ışığın yakılmasını istemezler.

Bir saatlik, bir günlük hürriyet; tutsaklık altında ki ölümsüzlüğe bedeldir.

Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir.

Hürriyet ot değil ki, bitsin yerden.

Özgürlükleri üretmek yetmez, paylaşmak gerekir.

İsteyeni arttıkça, özgürlüğün bedeli düşer.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce inanç ve vicdan hürriyetlerini verin.

Yaşar her fert için, takdis-i hürriyet ibadettir.

Özgürlüğümüz sorumluluğumuz kadardır ve sorumluluğumuz özgürlüğümüzün orantısıdır.

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi.

Tüm mücadeleler ve sıkıntılar ister mantıklı ister mantıksız olsun, hepsi özgürlük içindir.

İki tür hürriyet vardır; Yalancı hürriyet, bir insan istediği her şeyi yapabilir. Ve hakiki hürriyet, insan yapması icap edenleri yapar.

Özgürlük yasaların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Özgürlük, yasaların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.

Özgürlük çok pahalı bir maldır, bundan daha değerli olan, kanla alınır.

Bana ya hürriyet verin, ya ölüm.

Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.

Hürriyet, ancak halkın edemediği yerlerde vardır.

Hürriyeti olmayan adamın davranışları, kendi davranışları değildir.

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler.

Tüm mücadeleler ve sıkıntılar ister mantıklı ister mantıksız olsun, hepsi özgürlük içindir.

Hürriyet, başkasına ı dokunmayan her şeyi yapabilmeye dayanır.

Bağı çöz, hür ol. Ne vakte kadar altın ve gümüş kaydıyla bağlanıp esir kalacaksın.

Hürriyet, insanı asil yapar.

Hürriyet, eşitlik, kardeşlik!.

Bana ya hürriyet verin, ya ölüm.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce inanç ve vicdan hürriyetlerini verin.

Esaret dağlarında gül olmaktansa, hürriyet dağlarında çiçek olmayı tercih ederim.

Her hürriyet gibi, sınırlama hürriyeti de sınırlıdır.

Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm.

Hürriyetle temas, dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır.

Özgürlük için mücadele eden halk, çoğunlukla karşısında yeni efendiler bulur.

Hürriyet, bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.

Ah Hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.

Hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.

Zahirde dalaleti olmayan batın, hür ve müstakildir. Hesaba çekilemez.


Güzel Anlamlı Sözler 16 Nisan 2023 16 Nisan 2023 — 17:19
Dikkat! Hürriyet İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Hürriyet İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.