İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Fikir İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Fikir İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Bazı fikirler hırsızdır, insanın aklını çalar.

Eğer yeter sayıda insana düşüncelerini sorarsan, sonunda nasıl olsa kendi yapacağın şeyi, tavsiye edecek birini bulursun.

Düşüncelerle yaptığın işler, soylu olsun.

, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Doğru düşündüğüne inanan, yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır.

Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür.

İnsanın fikri, fikrinin renginden önemlidir. İnsan kalitesi de, fikrinin kalitesinden önemlidir.

Düşünen insan; özlü insandır, kendi kişiliğini bilen insandır.

Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer.

İnsan yürüyüşe yalnız çıkmaktan hoşlanabilir, ama düşüncelerinde yalnız kalmaktan nefret eder.

Düşünceler gayeleri doğurur. Gayeler eyleme dönüşür, eylem alışkınlıkları oluşturur, alışkanlıklarda karakteri belirleyerek, kaderimizi tayin eder.

Bizi saçmalıklara sürükleyen bir fikrin yanlış olduğu kesindir. Kesin olmayan, bizi tehlikeli sonuçlara götüren bir düşüncenin yanlış olduğudur.

Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.

Biz düşüncelerimizi çoğu zaman, omuzlarımızda taşırız.

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir.

Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay zail olmaz.

Pratik ve ; yavaş yavaş her sanatı ilerletir.

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendini düşünmeyi unutur.

Düşüncede uyum, dostluğu doğurur.

Okurken aradığımız yeni düşünceler değil, kendi düşüncelerimizin basılı sayfada doğrulandığını görmektir.

Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve sinir ve kas ve adaleleri meydana getiren ince liflerden ibaretsin.

Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar, akıldan yana güçsüz olduklarını bilirler.

kuvvetsiz olursa, ne yaparsanız nafile. Fikirde kuvvet olursa, nasıl yazılsa yine okunur.

Düşünce ve inanç özgürlüğü elinden alınan bir insan, açık hapishanededir.

Düşünmek güç, yapmak kolaydır.

Her zaman her yerde, bazı düşünceleri kabul etmeyecek kişiler bulunur.

Fikirler kullanılmadıkça yararsızdır. Onların değerinin kanıtı uygulanmalarıdır. O zamana kadar, hapishanede sayılırlar.

Düşünceyi hızlı trenle, öğüdü ise yük treniyle gönder.

Eğer yeter sayıda insana düşüncelerini sorarsan, sonunda nasıl olsa kendi yapacağın şeyi, tavsiye edecek birini bulursun.

İçinizde ne taşıyorsanız, dışında da onu bulacaksınız.

İnsana büyüklük veren şey, düşüncedir.

Her devrimci fikir, üç tür tepki uyandırır; Olanaksız, zamanınızı boşa harcamayın. Olabilir, ama yapmaya değmez. Her zaman iyi fikir olduğunu söylemişimdir.

Düşünce yeteneği, eksersizle gelişir ve sanıldığının tersine olgunluk çağın da, gençliktekinden daha güçlüdür.

Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.

Düşüncesiz öğrenme , boşuna giden bir çabadır.

Kişinin fikri ne ise zikri de o olur.

Düşünmek, görmektir.

Kuru bilgi verirsek yoruluruz boş yere, düşünce sanatını öğretelim gençlere.

Düşünceden vergi alınmaz.

Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.

Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı ülkede, düşünce adamı yetişmez.

Nasıl düşünmeye devam ederseniz, öyle düşünmeye alışırsınız.

Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer

Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.

Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.

Her sabit düşünce, delilikle veya kahramanlıkla sona erer.

Bir düşünce de takılıp kalma gerçeği; bir düşünce anlatamaz.

Düşünce ve duygular; dağlı konuklar gibi çağrısız ve uyarısız geliyorlar. Onlardan tıpkı konuklardan olduğu gibi kaçamaz, gizlenemezsiniz.

Her yeni düşüncenin sahibine, o düşünce benimsenene kadar deli gözü ile bakılır.

Her davranışın atası, bir düşüncedir.

Emin adam, az ama olumlu düşünen adamdır.

Yalnız aptallarla ölüler, fikirlerini değiştirmezler.

Düşünce ve inanç özgürlüğü elinden alınan bir insan, açık hapishanededir.

Yüksek fikirler; yüksek dağlara benzer, alışkın olmayanları korkutur.

Bir fikir, kalpten bile gelse, kafadan çıkmalıdır.

İnsanın eninde sonunda, alışamayacağı düşünce yoktur.

Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar, akıldan yana güçsüz olduklarını bilirler.

Her fikrin bir kıymeti vardır. Durmuş bir saat bile, günde iki defa doğruyu gösterir.

Düşüncelerin karşısındayım ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.

Her devrimci fikir, üç tür tepki uyandırır; Olanaksız, zamanınızı boşa harcamayın. Olabilir, ama yapmaya değmez. Her zaman iyi fikir olduğunu söylemişimdir.

Kendi düşüncesinin her zaman doğru olduğunu sanan insan, ne zavallıdır.

Düşünce bir kez uyandı mı, bir daha uyumaz.

Kendi başına iyi ya da kötü olan bir şey yoktur, bunu düşüncelerimiz yapar.

Fikir kuvvetsiz olursa, ne yaparsanız nafile. Fikirde kuvvet olursa, nasıl yazılsa yine okunur.

Düşüncenin kuvveti, zekanın sırrıdır.

Bir düşünce, bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.

Düşünce, benzin gibidir. Çok kişide benzin vardır. Fakat onu bir motora koyup çalıştırabilecek teşebbüs, alevlendirecek kibrit yoktur.

En sağlam düşünceleriniz, hislerinizle tezat teşkil edenlerdir.

En iyi düşünceler, gönülden gelenlerdir.

İnsan, savaşmadığı düşüncelerini değiştiremez.

Düşünmek, büyük bir tasadır.

Düşünceye dalmış bir insanı, tembel bir insan sayma. Çünkü insanların yaptıkları bir görünen iç vardır, bir de görünmeyen.

Gerçek mahkumlar cezaevlerinde ya tanlar değil, elini kolunu sallaya salla ya dolaşırken düşüncelerini beyinle rinde hapsedenlerdir.

Düşünmek, kendini unutmaktır.

Alçak yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir.

Düşündüğün her şeyi söyleme, fakat söyleyeceğin her şeyi .

Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı, insanlarda hürriyet yok demektir.

Her fikrin bir kıymeti vardır. Durmuş bir saat bile, günde iki defa doğruyu gösterir.

İnsan düşüncesi tıpkı elmas gibidir, tıraş edilmezse parlamaz.

Öyle düşünceler vardır ki, bunlar için kulaklar mevcut olmamalıdır.

Değerli düşüncelere sahip olanlar, hayatta yalnız kalmazlar.

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgârı zapt etmekten de zordur.

Düşüncelerin karşısındayım ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.

En iyi düşünceler, gönülden gelenlerdir.

İnsana büyüklük veren şey, düşüncedir.

Fikir değiştirmemek, gelişmemektir.

Kardeşim, ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın.

Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ortamda hiç kimse hiçbir şey düşünmüyor demektir.

Erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar.

En iyi fikirler bile çok tekrarlanırsa değerini yitirir.

Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve sinir ve kas ve adaleleri meydana getiren ince liflerden ibaretsin.

Düşüncesi az olanın, sıkıntısı çok olur.

Düşünme zihnin işi, hayal ise zevkidir. Düşünme yerine hayal etmek, zehiri besinden ayırt edememektir.

Uyanan düşünce, bir daha uyumaz.

Canavarca düşüncenin elinde daima denizler; bataklık, akarsular; zift kanalı ve atmosfer; kirden bir tavan haline gelmiştir ve gelecektir de.

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inan ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Bir düşünce, bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.

Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.

Düşünceleriniz ne ise yaşamınızda odur. Yaşamınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirin.

Ökse otunun kurumuş meşe ağacının üzerinde çiçek açması gibi, düşünce de yaşlılıkta çiçeklenmelidir.

Düşünce gönlün rüzgarlarıdır, bin bir yönden eser.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Düşüncelerle yaptığın işler, soylu olsun.

Kimse, düşüncelerine hükmedemez.

Düşünce; sadece iki gece arasında ki parlamadır, ama her şey bu parlamadan ibarettir.

Doğru düşündüğüne inanan, yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır.

Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.

Düşünce gönlün rüzgarlarıdır, bin bir yönden eser.

Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer.

Dil bilgisi bir gaye değil, bir vasıtadır. Asıl gaye olan, fikir zenginliğidir.

Baş ucunuzda kağıt, kalem bulundurunuz. Milyarlık fikirler bazen sabaha karşı üçte gelir.

Pratiğe dönüştürülen büyük düşünceler, büyük işler anlamına gelir.

Düşünmeden vazgeçtiğimiz an, genellikle fırsatı kaçırmış oluyoruz.

Düşüncelerden vergi alınmaz.

Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz.

Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur.

İnsanın fikri, fikrinin renginden önemlidir. İnsan kalitesi de, fikrinin kalitesinden önemlidir.

Bir fikir sahibi olmanın en iyi yolu, bir çok fikir sahibi olmaktır.

Düşünce yeteneği, eksersizle gelişir ve sanıldığının tersine olgunluk çağın da, gençliktekinden daha güçlüdür.

Erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar.

İçinizde ne taşıyorsanız, dışında da onu bulacaksınız.

Kardeşim, ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın.

İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar.

En iyi düşünceler, gönülden gelenlerdir.

Düşüncenin olduğu yerde, taassup hükmeder.

Güzel Gören Güzel , Güzel Düşünen Hayatından Lezzet Alır.

Başkalarının düşüncelerini keşfetmek ten hoşlanırız ama kendi düşüncelerimizin tahmin edilmesine kızarız.

Düşünmek, kendini unutmaktır.

Hayatın her fırsatında, yapmak veya yapmamak gerekeni bilmek için her zaman elden geldiği kadar düşünceyi kullanmaya çalışmalıdır.

Düşüncelerin ortaya koyulması, insanlığı kölelikten kurtarıp özgürlüğe ulaştırır.

Dünyanın döngüsü çok değişken olabilir. Dinlemeye değer bir düşünce, ertesi gün saçma olabilir.

Sorumluluğunu taşıyacağın fikrin adamı ol.

Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin. Dost kazanmak istiyorsanız, hiç kimseye yanlış düşündüğünüzü söylemeyin.

Gerçek ve insanca bir düşünce; bana öyle gelir ki, insanlığın haline ve dün yanın gidişine daima uygun düşmelidir.

Düşünce özgürlüğü, insanı kulluktan kurtardığı ölçüde de tedirgin eder.

Değerli düşüncelere sahip olanlar, hayatta yalnız kalmazlar.

İnsan yürüyüşe yalnız çıkmaktan hoşlanabilir, ama düşüncelerinde yalnız kalmaktan nefret eder.

Bir fikir, kalpten bile gelse, kafadan çıkmalıdır.

Düşüncesiz öğrenme , boşuna giden bir çabadır.

Yüksek sesle okuduğum fikirleri, iki duygumla yakalıyorum. Çünkü böyle ce okuduğumu hem görüyor, hem de işitiyorum. Bu yüzden daha iyi kavrıyor ve hatırlıyorum.

Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.

Gücü doğuran, düşüncedir.

Bir düşünce, bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.

Eğer son birkaç yılda, önemli bir fikrinizi değiştirip yenisini edinemediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz.

Düşünmek, var olan en zor iştir. Belki de bu yüzden çok az insan onunla meşgul olur.

Kuru bilgi verirsek yoruluruz boş yere, düşünce sanatını öğretelim gençlere.

Terör eylemlerini bahane ederek fikir özgürlüğünü mahkum etmeye kalkışmanın ne mantıkla ilişkisi vardır, ne demokrasiyle…

Erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar.

Kendi düşüncesinin her zaman doğru olduğunu sanan insan, ne zavallıdır.

Düşündüğün her şeyi söyleme, fakat söyleyeceğin her şeyi düşün.

Düşünceler güçle,top ve tüfekle asla öldürülemez.

Çok düşünen, çok düşündürür.

Düşünce yeteneği, eksersizle gelişir ve sanıldığının tersine olgunluk çağın da, gençliktekinden daha güçlüdür.

Uyanan düşünce, bir daha uyumaz.

Kendini bilmeyen, bilgiyi düşünceye dönüştüremez.

Yalnız aptallarla ölüler, fikirlerini değiştirmezler.

İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar.

Düşünceler gayeleri doğurur. Gayeler eyleme dönüşür, eylem alışkınlıkları oluşturur, alışkanlıklarda karakteri belirleyerek, kaderimizi tayin eder.

Düşünmek, insana üç üstünlük sağlar; iyi görmek, iyi konuşmak, iyi eylemde bulunmak.

Düşünmek; bütün sanatların en geç öğrenilenidir.

Düşünlerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.

Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.

Bizi saçmalıklara sürükleyen bir fikrin yanlış olduğu kesindir. Kesin olmayan, bizi tehlikeli sonuçlara götüren bir düşüncenin yanlış olduğudur.

Bir fikir sahibi olmanın en iyi yolu, bir çok fikir sahibi olmaktır.

Taze günün, taze fikirle başlasın.

İster başarılı, ister başarısız olun. İçinde bulunduğunuz durum kendi düşüncelerinizin bir sonucudur.

Fikir değiştirmemek, gelişmemektir.

Düşünmek, insana üç üstünlük sağlar; iyi görmek, iyi konuşmak, iyi eylemde bulunmak.

Canavarca düşüncenin elinde daima denizler; bataklık, akarsular; zift kanalı ve atmosfer; kirden bir tavan haline gelmiştir ve gelecektir de.

Fikir kuvvetsiz olursa, ne yaparsanız nafile. Fikirde kuvvet olursa, nasıl yazılsa yine okunur.

Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz.

En iyi fikirler bile çok tekrarlanırsa değerini yitirir.

Düşünen bir kadın, boyanan bir erkek kadar iğrençtir.

Pratiğe dönüştürülen büyük düşünceler, büyük işler anlamına gelir.

Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.

Düşünmek, büyük bir tasadır.

Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz.

Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.

Daha iyi yaşamak istiyorsan, kötü düşüncelerini öldür.

Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek umudumuz, bugün her şeyin iyi olduğunu düşünmek yanılgımızdır.

Düşünmeden öğrenmek faydasız,öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

Eğer son birkaç yılda, önemli bir fikrinizi değiştirip yenisini edinemediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz.

Düşünmek; bütün sanatların en geç öğrenilenidir.

Düşünmek, kendini unutmaktır.

Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı, insanlarda hürriyet yok demektir.

Hayatımız, düşüncelerimizin eseridir.

Düşünmediğim zaman, yaşamadığım zamandır.

Fikirler kullanılmadıkça yararsızdır. Onların değerinin kanıtı uygulanmalarıdır. O zamana kadar, hapishanede sayılırlar.

Düşüncenin rütbesi, kendi içindedir.

Düşüncede uyum, dostluğu doğurur.

Yeni bir fikir; ya kendine bir şampiyon bulur, ya da ölür.

Öyle düşünceler vardır ki, bunlar için kulaklar mevcut olmamalıdır.

Önce fikirlere çatarız, sonra insanlara.

Haklı bir fikrin meyve vermemesi mümkün değildir.

Kendini bilmeyen, bilgiyi düşünceye dönüştüremez.

Taze günün, taze fikirle başlasın.

Fikir sahibi olmaya, mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün; gerçekten zenginlik sırrını bulacağız.

Doğru düşündüğüne inanan, yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır.

İnsan düşünce ile görür ve duyar; Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır.

Büyük düşünceler, yürekten gelenlerdir.

Değerli düşüncelere sahip olanlar, hayatta yalnız kalmazlar.

Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.

Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.

Düşünce, içimizdeki şeye yönelttiğimiz dikkattir.

Öyle düşünceler vardır ki, bunlar için kulaklar mevcut olmamalıdır.

Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.

Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.

Canavarca düşüncenin elinde daima denizler; bataklık, akarsular; zift kanalı ve atmosfer; kirden bir tavan haline gelmiştir ve gelecektir de.

Fikirlerin sustuğu toplumda, yumruklar konuşur.

Fikirler kullanılmadıkça yararsızdır. Onların değerinin kanıtı uygulanmalarıdır. O zamana kadar, hapishanede sayılırlar.

Düşünceye saygının daha önce düşünceyi hoş görmekle gerçekleşebileceğini ne zaman öğreneceğiz.

Büyük düşünceler, yürekten gelenlerdir.

Bir düşünce, bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.

Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer.

Düşünmek, kendini unutmaktır.

Düşüncelerinin karşısındayım ama senin düşüncelerini, savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.

Düşünce, nefsin idraki ile kendi kendini bulmak ihtiyacında olanlara verilmiştir. Lakin, göz bizzat ışıktan ibaret ise görmek için ışığa ihtiyaç hissetmez.

Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay zail olmaz.

Düşüncelerinizin esiri olmayınız. Çünkü, insan düşünce zincirlerini yıkarak tekamül eder.

Düşündüklerinizi söylemek iyidir, söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir.

Düşünür; yeniden düşünen ve şimdiye kadar üzerinde düşünülmüş şeylerin asla yeterince düşünülmemiş olduğu kanısına varan kimsedir.

Her yeni düşüncenin sahibine, o düşünce benimsenene kadar deli gözü ile bakılır.

Yalnız aptallarla ölüler, fikirlerini değiştirmezler.

En iyi fikirler bile çok tekrarlanırsa değerini yitirir.

İnsanın fikri, fikrinin renginden önemlidir. İnsan kalitesi de, fikrinin kalitesinden önemlidir.

Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.

Eğer son birkaç yılda, önemli bir fikrinizi değiştirip yenisini edinemediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz.

Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca delilerle ölülerdir.

Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.

Önce fikirlere çatarız, sonra insanlara.

Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.

Kutsal şeylere; yalnız ellerle değil, düşüncelerle bile dokunmamalıdır.

Düşünce, okumuş insanların çalışmasıdır. Hayal görmek ise, onların zevki.

Baş ucunuzda kağıt, kalem bulundurunuz. Milyarlık fikirler bazen sabaha karşı üçte gelir.

Düşünüyorum, öyleyse varım.

Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay zail olmaz.

Düşünmek; evvela düşünenlerin düşünceleri üzerinde düşünmek, sonra da onların tesirinden kurtulmaktır.

Asil düşüncelere sahip ol.

Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı ülkede, düşünce adamı yetişmez.


Güzel Anlamlı Sözler 20 Ekim 2020 20 Ekim 2020 — 19:01
Dikkat! Fikir İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Fikir İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.