İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Eğitim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Eğitim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Eğitim, bir insanı diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.

Bir okul açan , bir hapishane kapatır.

Erkeğin de,kadının da eğitimi; birbiriyle münakaşa ettikleri zaman belli olur.?

Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir.

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

Eğitimin amacı; insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onlara güzel ve yararlı alışkanlıklar kazandırmaktır.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Yeteri kadar eğitime sahip olmalısınız ki, çevrenizde ki insanları gereğinden büyük görmeyesiniz. Fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitiminiz olmalı ki, onları küçük görmeyesiniz.

En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır.

Benim eğitimli adam tarifim; doğru işi, yapılması gereken doğru zamanda ya pandır. Samimi olabilirsiniz ama bu yap tığınızın aptalca olmasını engellemez.

Eğitim; kabiliyetleri olgunlaştırır, ama vücuda getiremez.

Eğitim,meyvenin kendisi değil,ilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

Eğitim; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.

Bir milletin yükselmesi, o millet içindeki kötülerin yok edilmesi ile değil, insanların ve bilhassa çocukların güzel eğitimiyle mümkündür.

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.

Heykeltraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur.

İnsanları olgun ve ahlaklı hale getirme den, daha iyi bir dünya beklemeyiniz. Bunun için de her birimiz önce kendimizden başlayarak, sorumluluğu muzda onların eğitimi için çalışmalıyız. Ancak bunun da yöntemlerini öğrenmek, yapılacak ilk iştir.

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

Sadece iyi yetiştirilmiş bir insan, hatasını kabul edip sorunun kendisinde olduğunun farkına varabilir.

Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

Eğitim, okulda öğrenilen her şeyi unuttuktan sonra geriye kalan şeydir.

Öğretim sanatı; genç beyinlerin, sonradan kendilerini tatmin edecek olan tabii meraklarını uyandırmak içindir.

Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır.

Eğitim, mutlular için bir süs, mutsuzlar için bir sığınaktır.

Eğitim öğrencilere saygıyla başlar.

En güzel öğüt örnek olmaktır.

Okumak ; haz duymaya , zihnimizi beslemeye , yeteneklerimizi artırmaya yarar.

Tüm yaşam eğitimdir. Herkes öğretmendir ve herkes sürekli olarak öğrencidir.

Eğitim; öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.

Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.

Eğitim,meyvenin kendisi değil,ilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez.

Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır.

Çocuk eğitiminde, çalışmalarınıza onları tanımakla başlayınız.

Eğitimdir ki,bir milleti ya hür,bağımsız,şanlı ve yüksek bit toplum halinde yaşatır;ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Eğitimin sağlam olmasını isteyenler, köy hayatına yönelsinler.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.

Bozgun nedir? Bozgun eğitimden başka bir şey değildir, daha iyi bir şeye doğru atılan ilk ımdır.

ünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

Öğretilen şeyleri unutulduktan sonra geriye kalan, eğitimdir.

Öğretim seferberliği, hükümetin ilk meselesi olmalıdır.

Öğretmek,iki defa öğrenmek demektir.

Eğitim öğrencilere saygıyla başlar.

Öğretilen şeyleri unutulduktan sonra geriye kalan, eğitimdir.

Yurdun imarı çocuk eğitimi ile başlar. Çocuklarını geleceğe hazırlamayan milletler esir olmaya, hatta yok olmaya mahkûmdurlar.

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.

Öğrenimden kazancımız, daha iyi ve daha akıllı olmaktır.

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Sadece iyi yetiştirilmiş bir insan, hatasını kabul edip sorunun kendisinde olduğunun farkına varabilir.

İnsanları olgun ve ahlaklı hale getirme den, daha iyi bir dünya beklemeyiniz. Bunun için de her birimiz önce kendimizden başlayarak, sorumluluğu muzda onların eğitimi için çalışmalıyız. Ancak bunun da yöntemlerini öğrenmek, yapılacak ilk iştir.

Eğitim; ekmek ve su gibi, toplumun en hayati ve mecburi ihtiyacıdır.

Okumak ; haz duymaya , zihnimizi beslemeye , yeteneklerimizi artırmaya yarar.

Eğitim; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

Okuma ruhu yüceltir.

Öğretim, aklın gücünü geliştirir.

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir.

Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.

Eğitilmemiş , işlenmemiş gümüşe benzer.

Eğitim, bir insanı diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri ımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır.

Eğitim o kadar sihirlidir ki, nasıl değiştiğini anlamazsın.

Eğitim; kabiliyetleri olgunlaştırır, ama vücuda getiremez.

Çocuklara iyi ve doğru eğitim vermek için, eğitim meselesini çocuksuz kimselere sormak gerekir.

Çocuk eğitiminde, çalışmalarınıza onları tanımakla başlayınız.

Eğitim; insan ve dehayı geliştiren, ilahi sanatın adıdır.

İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar.

Eğitim; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.

Eğitimin amacı; insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onlara güzel ve yararlı alışkanlıklar kazandırmaktır.

Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir.

Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir.

Yurdun imarı çocuk eğitimi ile başlar. Çocuklarını geleceğe hazırlamayan milletler esir olmaya, hatta yok olmaya mahkûmdurlar.

Eğitim; heykeltıraşın mermeri yontup şekillendirmesi gibi, insan ve toplumu şekillendirme ve şahsiyetlendirme sanatıdır.

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkûmdurlar.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Ülkede ki ahlak bunalımının bir kaynağı da, anne ve babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

Eğitim, her şeydir. Şeftali, bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış lahanadan başka bir şey değildir.

Öğretilen şeyleri unutulduktan sonra geriye kalan, eğitimdir.

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.

Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir.

Yeteri kadar eğitime sahip olmalısınız ki, çevrenizde ki insanları gereğinden büyük görmeyesiniz. Fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitiminiz olmalı ki, onları küçük görmeyesiniz.

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.

Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

Devlet içinde gençliğin, eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez.

Öğretim sanatı; genç beyinlerin, sonradan kendilerini tatmin edecek olan tabii meraklarını uyandırmak içindir.

İnsanları olgun ve ahlaklı hale getirme den, daha iyi bir dünya beklemeyiniz. Bunun için de her birimiz önce kendimizden başlayarak, sorumluluğu muzda onların eğitimi için çalışmalıyız. Ancak bunun da yöntemlerini öğrenmek, yapılacak ilk iştir.

Eğitim, yaşlılığın en iyi güvencesidir.

Eğitim,meyvenin kendisi değil,ilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; Eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar.

Ana baba eğitilmiş olsalar, eğitilmiş çocuk doğurmak mümkün olurdu.

Eğitim, ders vermek değildir. Bir bireyin iç yeteneklerini genişletme aracıdır.

Eğitim; öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.

İnsan eğitebilir olmaktan çıktığı zaman, gerçekten yaşlanmaya başlamış demektir.

Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.

Yurdun imarı çocuk eğitimi ile başlar. Çocuklarını geleceğe hazırlamayan milletler esir olmaya, hatta yok olmaya mahkûmdurlar.

Ahlak, ruh ve görev bilinci yönünden çökmüş olan bir dünya, ancak ve ancak eğitimle, insan yetiştirmekle, insanlara erdemi öğretmekle kurtulur.

Yeteri kadar eğitime sahip olmalısınız ki, çevrenizde ki insanları gereğinden büyük görmeyesiniz. Fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitiminiz olmalı ki, onları küçük görmeyesiniz.

Eğitim; insan ve dehayı geliştiren, ilahi sanatın adıdır.

Sadece iyi yetiştirilmiş bir insan, hatasını kabul edip sorunun kendisinde olduğunun farkına varabilir.

Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

Yurdun imarı çocuk eğitimi ile başlar. Çocuklarını geleceğe hazırlamayan milletler esir olmaya, hatta yok olmaya mahkûmdurlar.


Güzel Anlamlı Sözler 19 Eylül 2023 19 Eylül 2023 — 20:39
Dikkat! Eğitim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Eğitim İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.