İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Dost İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Dost İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Dostuma gazabım vardı, öfkemi söyledim, öfkem kalmadı. Düşmanıma gazabım vardı, söylemedim, öfkem çoğaldı.

Hiçbir şey, sadık dost kadar ucuza alınamaz.

Bir gün yüreğin kanarsa; biri ağlar, işte “o” gerçek dostundur.

Dostlara itimat etmemek, tarafından aldatılmaktan daha ıptır.

Hiçbir insan başlı başına bir bütün değildir. Onu tamamlayan dostlarıdır.

Hiçbir dost, dostluğunu ispat edene kadar dost değildir.

Sakın ahlâksızlarla dost olma, zira kimseler seni ucuza satarlar.

Dostlarınıza bir gün düşmanınız olabileceklermiş gibi,düşmanlarınıza ise bir gün dostunuz olabileceklermiş gibi davranın.

Dostuna dost ol ve bütün dostlarını hukukta tut.

Dostun kusuruna bakılmaz.

Dostunun kusurlarını,ona yalnızken söyle, başkalarının ında ise onu öv.

Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlara karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim.

Dost, denizden taş toplamaya benzer. İlk önce teker teker toplarsınız, sonra kıyamadıklarını ayırır, kalanını tek tek atarsın.

Kara günlerinde senden çok üzülecek bir dostun olmasaydı, o günlere katlanmak güç olurdu.

Dost kazanmak için,cömert ol. Bil ki hasisin dostu yoktur.

Dostlara acılarını paylaştığını göstermek, birlikte yas tutmakla değil onlara el birliğiyle yardım etmekle olur.

Dost ve düşmanlarımız ebedi değildir, sadece amaçlarımız sonsuzdur. Bizim görevimiz ise, amaçlarımız doğrultusunda ilerlemektir.

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

Dost, kendisiyle samimi olabildiğim ve yanında yüksek sesle konuşabildiğim kişidir.

Dostu severim ama düşmanı da… Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.

Dostunuzu bir gün kendisinden nefret edecekmiş gibi sevin, ondan bir gün kendisini sevecekmiş gibi nefret edin.

Dostun sana iyi bir istekle geldiğinde görevin, dostluk hakkını saygıyla yerine getirmektir.

Üç çeşit dost vardır.Bir dost vardır gıda gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ilaç gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır hastalık gibidir; o seni arar.

Başkaları ile ilgilenirsen, iki ay içinde bir çok dostlar kazanabilirsin, başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsın.

Dostların dostluğuna itimat edilmiyor, nerede kaldı ki,insan düşmanların dostluğundan emin olsun.

Gerçek dost, onu unutanı unutmayandır.

Dost yarası, yaraların en derinidir.

Dostum; ister kötü bil, ister iyi… Doğrudur aynaların söylediği.

Dostun, yumruğu acıdır.

İnsan hiçbir yerde, kendinden iyi dost bulamaz.

Dost yarası, yaraların en derinidir.

Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir.

Dosttur çöp değildir, onu kırma.

Eğer hiç dostun yoksa, sen bir dost ol.

Hiçbir insan başlı başına bir bütün değildir. Onu tamamlayan dostlarıdır.

Dostun yakınlığını kazanmak isteyen, günahları için çokça ağlasın.

Dost, kendisiyle samimi olabildiğim ve yanında yüksek sesle konuşabildiğim kişidir.

Dost; sanki insanın, bir ikinci kendisidir.

Eğer dostluk bir karşılık içinse, dünyada dostluktan çirkin bir şey yoktur.

Yalnız kendi nefsini düşünüp dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

Eski düşman sakın dost olur sanma, arkasından bıyık buruver gitsin.

İnsanların en acizi, dost edinmeyendir. Bundan da acizi ise dostunu yitirendir.

Hazırım canımı vermeğe, dostlarım ve yurdum için.

Kendine dost olan, bilin ki herkese de dosttur.

İnsanlara ateşe dost olduğun gibi dost ol, ondan faydalan; fakat seni yakmasından sakın.

Bir kadın bir erkekle ancak şu sıra dahilinde dost olabilir; önce , sonra sevgili, sonra dost.

En güvenilir dost; anne,baba ve sadık eştir.

Başkaları ile ilgilenirsen, iki ay içinde bir çok dostlar kazanabilirsin, başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsın.

Üç çeşit dost vardır.Bir dost vardır gıda gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ilaç gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır hastalık gibidir; o seni arar.

Dostuma gazabım vardı, öfkemi söyledim, öfkem kalmadı. Düşmanıma gazabım vardı, söylemedim, öfkem çoğaldı.

Dostun evine yol, hiç uzun gelmez.

Dost, tatmin edilmiş ihtiyaç demektir.

Kendine dost olan, bilin ki herkese de dosttur.

Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerlerini de, dostluklarının derecesiyle ölçerim.

Dostunun kusurlarına göz yumarsan, onları kendine mal edersin.

Gerçek dost, onu unutanı unutmayandır.

Yenisi olmayan şey; dosttur.

Dost, kendisiyle samimi olabildiğim ve yanında yüksek sesle konuşabildiğim kişidir.

Dostlara itimat etmemek, onlar tarafından aldatılmaktan daha ayıptır.

Dostu olmayan insan, en yoksul insandır.

Üç çeşit dost vardır.Bir dost vardır gıda gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ilaç gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır hastalık gibidir; o seni arar.

Hiçbir insan başlı başına bir bütün değildir. Onu tamamlayan dostlarıdır.

Kainatta her şey ile dostuz, çünkü hepimiz mahlukuz.

Hiçbir dost, dostluğunu ispat edene kadar dost değildir.

Dostum; ister kötü bil, ister iyi… Doğrudur aynaların söylediği.

En güvenilir dost; anne,baba ve sadık eştir.

Bir ufacık ilgiyi,aşk; iki laf edeni dost sanma.

Dost, denizden taş toplamaya benzer. İlk önce teker teker toplarsınız, sonra kıyamadıklarını ayırır, kalanını tek tek atarsın.

Dostsuz , hayat olmaz.

Dost, kendisiyle samimi olabildiğim ve yanında yüksek sesle konuşabildiğim kişidir.

Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez.

Dostunu hemen ölüverecekmiş gibi sev; düşmanını hiç ölmeyecekmiş gibi telâkki et.

Bir gün sıcaklığı ile ısınabileceğin bir dost bulursan,seni kovsa da yanından ayrılma. Bir dost soğukluğu ile sana estiğinde ise üşümek istemiyorsan, sana sarılsa da bırak onu.

Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kollayandır; Her işinde ona baş sallayan değil.

Dünyanın dört bir yanında dostlarım var. Dostlar ki bir kerecik selâmımı almamışlar, bir kerecik selâmlarını almamışım ve yine dünyanın dört bir yanında düşmanlarım var. Düşmanlar ki kanıma susamışlar, kanlarına susamışım.

Dostuna; sana düşmanlık yapacak kadar kuvvet verme.

Yalnız kendi nefsini düşünüp dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

Dostun sana iyi bir istekle geldiğinde görevin, dostluk hakkını saygıyla yerine getirmektir.

Dost, denizden taş toplamaya benzer. İlk önce teker teker toplarsınız, sonra kıyamadıklarını ayırır, kalanını tek tek atarsın.

Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir.

Dostunun; hoşuna giden taraflarını al, hoşuna gitmeyen kısımlarını at. Çünkü hoşuna gitmeyen taraflarını düzeltmeye ömrün kifayet etmez, onlarla meşgul olma.

Dost ve düşmanlarımız ebedi değildir, sadece amaçlarımız sonsuzdur. Bizim görevimiz ise, amaçlarımız doğrultusunda ilerlemektir.

Dost; ikbal ve nimette yakın olan değil, sıkıntıda ve zararda da olsa dostluğunu devam ettirendir.

Dostumuz görünen pek çok insan, gerçekte dostumuz değildir; Bunun tersi de geçerlidir.

Kara gün dostunun, kara gün dostları olacaktır.

İyi insanlar, kara günde en emin dostlardır.

Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun.

Dost edinin,onlar sizin için dünya ve âhiret sermayesidir. Cehennem ehlinin «Bizim için şefaat edicilerden kimse olmadığı gibi, samimi bir dostta yoktur» diyebileceklerini duymadınız mı?

Kara günlerinde senden çok üzülecek bir dostun olmasaydı, o günlere katlanmak güç olurdu.

Bir ufacık ilgiyi,aşk; iki laf edeni dost sanma.

Dünyanın dört bir yanında dostlarım var. Dostlar ki bir kerecik selâmımı almamışlar, bir kerecik selâmlarını almamışım ve yine dünyanın dört bir yanında düşmanlarım var. Düşmanlar ki kanıma susamışlar, kanlarına susamışım.

Dostu olmayan insan, en yoksul insandır.

Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlara karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim.

Dostlara acılarını paylaştığını göstermek, birlikte yas tutmakla değil onlara el birliğiyle yardım etmekle olur.

İnsanlara ateşe dost olduğun gibi dost ol, ondan faydalan; fakat seni yakmasından sakın.

Dostunu hemen ölüverecekmiş gibi sev; düşmanını hiç ölmeyecekmiş gibi telâkki et.

Dost, suçu zihinlere işler ama gönüllere işlemez.

Dostun yakınlığını kazanmak isteyen, günahları için çokça ağlasın.

Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir.

Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin fertlerini yalnız kendi seçer.

Ancak ihtiyacı olmayanın, dostu vardır.

Başka türlü davranmak açıkça gerekmiyorsa, herkesle dost olmaya çalış ama kimseye teslim olma.

Eğer hiç dostun yoksa, sen bir dost ol.

Dost; hem iyi görünen, hem iyi olan insandır.

Kara günlerinde senden çok üzülecek bir dostun olmasaydı, o günlere katlanmak güç olurdu.

Üç çeşit dost vardır.Bir dost vardır gıda gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ilaç gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır hastalık gibidir; o seni arar.

Dostunun kusurlarına göz yumarsan, onları kendine mal edersin.

İyi insanlar, kara günde en emin dostlardır.

Kimsesiz, dostu olmayandır.

Dost yüzü görmemek çetin bir iştir ama, bu hasret onu düşmanla birlikte görmekten daha hafiftir.

Bir gün yüreğin kanarsa; biri ağlar, işte “o” gerçek dostundur.

Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.

Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlara karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim.

Dostuna, bir gün düşmanın olabilecek miş gibi davran.

Dostun yakınlığını kazanmak isteyen, günahları için çokça ağlasın.

Başkaları ile ilgilenirsen, iki ay içinde bir çok dostlar kazanabilirsin, başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsın.

Dost olmayanın taziyeti, mezarcının ağlaması gibidir.

Dost; sanki insanın, bir ikinci kendisidir.

Dostlarınıza bir gün düşmanınız olabileceklermiş gibi,düşmanlarınıza ise bir gün dostunuz olabileceklermiş gibi davranın.

En iyi dostlar yıldızlara benzerler, karanlık çökünce ilk onlar gözükürler.

Dostlarınıza, gerektiğinde kendilerinden el çekebileceğinizi belli edin. Dostluğu pekiştirmenin en iyi çaresi budur.

Bir dost uzun zaman aranır, güç bela bulunur, güçlükle korunur.

Bir kadın bir erkekle ancak şu sıra dahilinde dost olabilir; önce arkadaş, sonra sevgili, sonra dost.

Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir.

Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak asmayanlar, düşmanlarını memnun ederler.

Sen de kalıcı olmayan sevgiliyi dost edinme. Bu zalim dünya dostluğa değmez.

Hiçbir insan başlı başına bir bütün değildir. Onu tamamlayan dostlarıdır.

Dostlara itimat etmemek, onlar tarafından aldatılmaktan daha ayıptır.

Herkesin bir dostu olmalıdır. En azından aldanmak, aldatılmak, yalan söylemek ve kınamak için.

Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun.

Hakiki dost, karşılık beklemez.

Eski düşman sakın dost olur sanma, arkasından bıyık buruver gitsin.

Bir dost edinmek, kendi kendimize verdiğimiz bir hediyedir.


Güzel Anlamlı Sözler 15 Eylül 2023 15 Eylül 2023 — 09:18
Dikkat! Dost İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Dost İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.