İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Cihan İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Cihan İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Bu dünyadan iğrenmiş ve ondan kurtulmaya can atan kimse, tuzağa tutulmuş ve harekete gücü kalmamış bir kuş gibidir.

Dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek, onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü, o devamlı kalmaz.

Dünya bir tahterevallidir.

Dünya dört şey ile duruyor, bunlar; alimlerin ilmi,hükümdarların adaleti, Salihlerin ibadeti,cömert kişilerin sehaveti.

Ah, böyledir işte bu dünya; hep küçükler yanar, büyükler azıtınca.

Dünya insanların bakışına göredir; aynı pencereden bakan iki insandan biri çamuru görür, öteki yıldızları.

Dünya denizinde tetik üzere bulun, son derece hassas ol. Çünkü,o denizde, bir çok kimseler boğulup kaybolmuştur.

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.

Dünya, sonsuzluk içinde küçük bir parantezdir.

Dünya bir yol, gedâ gider,han gider.

Dünya,deliklerle dolu bir tahtaya benziyor; Dört köşe insanlar yuvarlak deliklere, yuvarlak insanlar da dört köşe deliklere girmek istiyorlar.

Ama dönüyor ! (Enkizisyon mahkemesi önünde)

Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.

Dünya büyük adamların düzeyinde yaşayamaz.

Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, Bu Dünya'dan istediğimiz gibi gidemeyiz.

Dünya, uyuyanın rüyası gibidir.

Dünyalık ve para eskiden sevilmezdi, ama şimdi müminin kalkanıdır.

Dünyada iki trajedi vardır; birisi insanın istediklerini yerine getirememesi, öteki yerine getirmesi.

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde el ele yürürler.

Fani denilen bu dünya, bakâ denilen yerin levazım ambarıdır.

Bu dünyaya birbirimizle ladesli geldik.

Bu dünya fanidir, tez gelir geçer.

Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, Bu Dünya'dan istediğimiz gibi gidemeyiz.

İnsan içinde yaşadığı dünyayı, onun içinde hapsolmadıkça anlamıyor.

Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarız.

Dünya bir yol, gedâ gider,han gider.

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil.

Bu dünyaya ya kiracı gibi yerleş. Ev sahibi gibi yerleşirsen, gitmesi zor olur.

Dünya bütün gelişmesini, mevcut du rum karşısında kendilerini huzur için de hissettirmeyen insanlara borçludur.

Böyledir dünya nizamı, gelen gider, giden gelmez.

Şunu her zaman görmeye çalış; tüm pisliğine ve kalleşliğine rağmen dünya, yine de insanoğlunun biricik ve güzel evidir.

Dünya bir tahterevallidir.

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil.

Bu dünyada kendini tanıyan kim vardır?

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışız ki bütün vaktini ona sarfediyorsun.

Dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek, onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü, o devamlı kalmaz.

Fani denilen bu dünya, bakâ denilen yerin levazım ambarıdır.

Bu dünya üstünde yattığımız bir minderdir.

Aynı gökte uçarlar ama kuzgunun dünyası başka şahinin dünyası başkadır.

Dünya böyledir iste, herkes kendi değirmenine su çekmeye bakar.

Dünya bir sahnedir; herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider.

Dünya, temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkansızdır.

Dünyalık yönünde üstünüzde bulunanlara değil, sizden daha aşağıda bulunan kimselere bakınız. Bu hareket, elinizde ki Allah'ın nimetini görmemeniz için en uygun yoldur. .

Dünya, sonsuzluk içinde küçük bir parantezdir.

Bilmiş ol ki dünyanın tabiatı, önce yaldızlı şeylerle aldatıp sonra helâk etmektir. O, kendini beğendirmek için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren kadına benzer.

Dünya, kalbimizde taşınmaya değer.

İnsan içinde yaşadığı dünyayı, onun içinde hapsolmadıkça anlamıyor.

Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir.

Dünya bir tahterevallidir.

Dünya denizinde tetik üzere bulun, son derece hassas ol. Çünkü,o denizde, bir çok kimseler boğulup kaybolmuştur.

Bu dünya bir ağaca benzer, biz de bu ağacın yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz.

Dünya sana oyuncak olarak verilmişken, oyuncak seni oynuyor.

Dünya herkesin yarış halinde olduğu bir arenaya benzer, burada sadece mutlu olanlar kazanır.

Dünya büyük adamların düzeyinde yaşayamaz.

Dünya bir çiledir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalıdır.

Dünyalık ve para eskiden sevilmezdi, ama şimdi müminin kalkanıdır.

Dünyayı yanlış okur da, bizi aldatıyoruz deriz.

Dünya; incelikten yoksun, hilekâr, alçak yalancılar tarafından kaba bir biçimde oynanan bir komedidir.

Fani denilen bu dünya, bakâ denilen yerin levazım ambarıdır.

Bu dünya tuzaktır, tanesi de arzular..

Dünya dediğimiz, kenetlenmesi kırılmak, yapılması yıkılmak içindir.

Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.

Dünya düşünenler için bir komedi, duyanlar için bir trajedidir.

Bu dünyada ki en büyük şey; şu oturduğumuz yer değil, gitmekte olduğumuz yöndür.

Bu dünyaya gelen gider.

Bu dünya üstünde yattığımız bir minderdir.

Evrenin en anlaşılmaz özelliği, anlaşılabilir olmasıdır.

Dünya sana oyuncak olarak verilmişken, oyuncak seni oynuyor.

Dünyalıklarla sevinmek, bir aldanış eseridir.

Geçici lezzetlere, çabuk bitip tükenen dünyalıklara aldanmamalıdır.

Dünya, bazen sana yalancı iltifat gösterir. Onun bu gönül avlayıcı hilesine aldanma… bazen de kaçıyormuş gibi yüz çevirir, buna da ehemmiyet verme.

Görmüyor musun ki dünya gün ile gecedir, cumartesiden cumartesiye hafta yenilenir.

Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, istediğimiz gibi de gidemeyiz.

Ulemanın cezası, kalbinin ölmesidir. Kalplerin ölmesi ise, ahret ameliyle dünyalık istemeleridir.

Dünya bir tahterevallidir.

Dünya, bazen sana yalancı iltifat gösterir. Onun bu gönül avlayıcı hilesine aldanma… bazen de kaçıyormuş gibi yüz çevirir, buna da ehemmiyet verme.

Dünya herkesin yarış halinde olduğu bir arenaya benzer, burada sadece mutlu olanlar kazanır.

Dünya, cennetin vitrinidir.

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde el ele yürürler.

Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

Dünya bir sahnedir; herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider.

Dünya; düşünenler için komedi, hissedenler için trajedidir.

Ah, böyledir işte bu dünya; hep küçükler yanar, büyükler azıtınca.

Dünya,deliklerle dolu bir tahtaya benziyor; Dört köşe insanlar yuvarlak deliklere, yuvarlak insanlar da dört köşe deliklere girmek istiyorlar.

Bu dünya tuzaktır, tanesi de arzular..

Dünyadakiler, uykuda yol alan kervan ehline benzerler.

Dünya, temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkansızdır.

Dünyayı yanlış okur da, bizi aldatıyoruz deriz.

Dünyalık ve para eskiden sevilmezdi, ama şimdi müminin kalkanıdır.

Bu dünya aldatıcı bir metadır ki, bunu seçendir aldanan. Geçen geçmiştir, gelecekse şüpheli, senindir ancak bulunduğun an.

Yedi iklim dört köşeyi dolandım, meğer dünya her tarafta imiş.

Dikkatli ol ve dünyadan sakın,onun sonu yokluktur. Ve dünya ebediyen yaşayacağın bir yer değil, eninde sonunda ayrılıp gideceğin bir yerdir.

Dünya, mü'min için temiz olamaz, nasıl temiz olabilir ki? O'nun zindanı ve belasıdır.

Dünya dediğimiz, kenetlenmesi kırılmak, yapılması yıkılmak içindir.

Dünya, bütün ileri hareketleri huzursuz kimselere borçludur.

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil.

Dünya; inançlı, azimli ve faal bir insan için nasıl olması gerekirse öyledir. Yani, engellerden oluşmuştur.

Dünya bir çiledir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalıdır.

Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için başkasının yerini kapmaktansa çalışarak gerçek yerinizi bulun.

Dünya, manasız bir rüyadan başka bir şey değilmiş meğer.

Aynı gökte uçarlar ama kuzgunun dünyası başka şahinin dünyası başkadır.

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde el ele yürürler.

Dünyayı yanlış okur da, bizi aldatıyoruz deriz.

Dünya sekerat halindedir, ona kelimesini telkin edin.

Dünya, karsılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir.

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde el ele yürürler.


Güzel Anlamlı Sözler 3 Eylül 2023 3 Eylül 2023 — 02:41
Dikkat! Cihan İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Cihan İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.