İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Beş Duyu İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Beş Duyu İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Kulağın suça, ağır olsun.

Herkesin içinde doğru olana eğri bakan bir göz vardır.

Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan.

Gözler, görmek istediğini görür.

Dil yarası, ok yarasından daha şiddetlidir.

Yalnız insan gözleri ağlar.

İnsan, dilinin altında gizlidir.

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

Baştan çıkarıcı şeytanın dili, ne tatlıdır.

Aklı kıt olan, dilini tutamaz.

Gözlerin en güzelliği, bazen en yalancılarıdır.

İnsan dilini, dişlerinin içinde korumalıdır.

Dilin müşterisi, kulaktır.

Dil kalptekini söyler.

Yaşanılan çağın kendi anlamlarından oluşan bir dili vardır ki, her dil ona uymak zorundadır.

İnsanın selameti, dilinin tutmasına bağlıdır.

Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.

Aklının dili gönlünün ötesindedir; ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.

İnsana kimse gözü gibi lâlalık edemez.

Neden iki kulağımıza , bir dilimiz var; biliyor musun? Çok dinleyelim de, az konuşalım diye.

Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayâl artar.

Ben şimdiye kadar, yürek acısına kulaktan şifa verildiğini hiç duymadım.

İnsan çok üzgün olunca, mağlubiyete uğramış kedinin köpeğe saldırması gibi dilini uzatır.

Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar.

Göz, güzel görmeyi akıldan öğrenir.

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

Gözü haramdan korumak, ne güzel şehvet perdesidir.

Göze göz, dişe diş; ele el, ayağa ayak.

Bir erkeğin ölürken kıpırdayan yeri, kalbidir. Bir kadının ölürken, dili.

Başkaları için ağlayan, gözden olur.

Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.

Ha deniz suyunun tuzluluğunu bir damla balla gidermeye kalkmışsın, ha kötüleri tatlı dille yola getirmeye.

İnsanın ancak iki gözü var, fakat görmek için yüz tane lâzım.

Göz, mideden büyüktür.

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilme si için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir.

Ağızda dil nedir, o akıl sahibi? Hünerli kimsenin hazine anahtarı değil mi? İçerideki cevahirci midir, çerçi midir? Kapı kapalı iken kim ne bilecek.

Dünyada yalnız, insan gözleri ağlar.

Neden iki kulağımıza karşılık, bir dilimiz var; biliyor musun? Çok dinleyelim de, az konuşalım diye.

Gözlerin gördüğü noksanlıkların düzeltilmediği yerlerde, gözlerin görmediği felaketler başlar.

İnsan gözden ibarettir, geri kalan deridir. Göz ise dostu görendir.

Göz, kalbin ayinesidir.

Gözler, kulaklardan daha emin tanıklardır.

İnsana kimse gözü gibi lâlalık edemez.

Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan.

Dil kalptekini söyler.

Gözü açık kör! Her şeye hep aynı bakar ve görüyorum sanır.

Yaşanılan çağın kendi anlamlarından oluşan bir dili vardır ki, her dil ona uymak zorundadır.

Kendisine izin verilmeden önce, kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur.

Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan.

Gözler, insan ruhunun pencereleridir.

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

Ah o kötü diller, bir tabancadan daha tehlikelidirler.

Dünyada her şeyin kendine göre bir güzelliği vardır. Fakat her göz bunu göremez.

İnsan, dilinin altında gizlidir.

İnsana kimse gözü gibi lâlalık edemez.

Ben hataları gören gözleri yok ettim.

Ya şimdi konuş, ya dilini tut.

İnsan kulağına değil, gözüne inanmalıdır.

Dilin müşterisi, kulaktır.

İnsanın kalbi sandık, dudakları kilit, dili anahtar olmalıdır.

Dünyada her şeyin kendine göre bir güzelliği vardır. Fakat her göz bunu göremez.

Dilin müşterisi, kulaktır.

İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

Herkesin içinde doğru olana eğri bakan bir göz vardır.

Ben şimdiye kadar, yürek acısına kulaktan şifa verildiğini hiç duymadım.

Gözlerini kamaştıran renkli camları kır da öyle bak ki, gözüne çarpan şeyin ne olduğunu anlayabilesin.

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

Her fert; gözlerini nereye dikiyorsa, ını orada otlatıyor demektir.

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilme si için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir.

Tatlı dili olanların, dostları her gün biraz daha artar.

Dil; cismi küçük yırtıcı bir aslandır, onu sağlam bağla.

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.

İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki, dil onları telaffuz edemez.

Kendisine izin verilmeden önce, kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur.

Baştan çıkarıcı şeytanın dili, ne tatlıdır.

Kullandıkça keskinleşen tek alet, dildir.

İnsanın kalbi sandık, dudakları kilit, dili anahtar olmalıdır.

Baştan çıkarıcı şeytanın dili, ne tatlıdır.

Dil kalptekini söyler.

İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da…

Yalnız dilini hıfza alış; âza-yı saireni Allah affeder.

Göz sevdiğini, gördüğünü yitirebilir. Can gözüyse gördüğünü daima görür.

Gözlerin en güzelliği, bazen en yalancılarıdır.

Gözler, dudakların söylemeye cesaret edemediği şeyleri, açığa vuracak kadar cesurdurlar.

Sivri bir dil, kullandıkça bilenen keskin kenarlı bir alettir.

Gözler, görmek istediğini görür.

İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır.

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilme si için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir.

İnsan gözden ibarettir, geri kalan deridir. Göz ise dostu görendir.

Gözlerin gördüğü noksanlıkların düzeltilmediği yerlerde, gözlerin görmediği felaketler başlar.

Kulak, yüreğe giden bir caddedir.

Göz yumulmakla, kör olunmaz.

Mavi gözler, “Beni sev yoksa, kendimi öldürürüm ”, Kara gözlerde, “Beni sev yoksa, seni öldürürüm” der.

Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserinin ölümleri gözdendir.

Dilin ağır, gözün çabuk işlesin.

Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka bir dili de öğrenemez.

Gözlerin gördüğü noksanlıkların düzeltilmediği yerlerde, gözlerin görmediği felaketler başlar.

Bir göz hatırı için çok gözler sevilir.

İnsan kulağına değil, gözüne inanmalıdır.

İnsana kimse gözü gibi lâlalık edemez.

Neden iki kulağımıza karşılık, bir dilimiz var; biliyor musun? Çok dinleyelim de, az konuşalım diye.

İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır.

İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır.

“Mama,cici,atta” deyişimiz görülecek şey. Biz sana dilimizi öğretmeye çalışırken sen bize dilini öğrettin çocuk.

Ben hataları gören gözleri yok ettim.

Kapalı gözler, ruhu seyretmenin en güzel şeklidir.

Göze göz, dişe diş; ele el, ayağa ayak.

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.

İnsanın kalbi sandık, dudakları kilit, dili anahtar olmalıdır.

Bir göz hatırı için çok gözler sevilir.

Bakarken iki gözünü aç, evlendikten sonra birini kapat.

Bir dilin gücü; kendini yabancı olan şeyleri atmakta değil, onları yutup hazmetmekte gösterir.

Ya şimdi konuş, ya dilini tut.

Sağ gözü eylemesin sol göze Allah muhtaç.

Bir ulusun tarihi, o ulusun gözlerinden okunur.

Dilin salavat getiriyor durmadan ama, Mustafa'nın temizliğinden ne haber?

İnsanlar ile münakaşamda, hakkın benim ya da onların lisanından çıkması arasında hiçbir fark gözetmedim.

İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da…

İnsan, ekseriye dilinden belaya girer.

Dilin düşünceden önce hareket etmesin.

Ben hataları gören gözleri yok ettim.

Gözler, dudakların söylemeye cesaret edemediği şeyleri, açığa vuracak kadar cesurdurlar.

İnsan kulağına değil, gözüne inanmalıdır.

Bir erkeğin ölürken kıpırdayan son yeri, kalbidir. Bir kadının ölürken, dili.

İnsanlar ile münakaşamda, hakkın benim ya da onların lisanından çıkması arasında hiçbir fark gözetmedim.

Bir dilin gücü; kendini yabancı olan şeyleri atmakta değil, onları yutup hazmetmekte gösterir.

Bir göz hatırı için çok gözler sevilir.

Kendisine izin verilmeden önce, kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur.

Herkesin içinde doğru olana eğri bakan bir göz vardır.

Göz, kalbin ayinesidir.

Gözlerini kamaştıran renkli camları kır da öyle bak ki, gözüne çarpan şeyin ne olduğunu anlayabilesin.

Gözlerin gördüğü noksanlıkların düzeltilmediği yerlerde, gözlerin görmediği felaketler başlar.

Ha deniz suyunun tuzluluğunu bir damla balla gidermeye kalkmışsın, ha kötüleri tatlı dille yola getirmeye.

Kıvılcımsız bir göz, iri bir üzüm tanesinden başka nedir ki?

Göz yumulmakla, kör olunmaz.

Bir göz hatırı için çok gözler sevilir.


Güzel Anlamlı Sözler 27 Ağustos 2023 27 Ağustos 2023 — 17:40
Dikkat! Beş Duyu İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Beş Duyu İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.