İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Aşk İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Aşk İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Aşksız hayat yüktür.

Her şey aşka boyun eğer.

Aşkı, aşktan başka bir şey söndüremez.

Aşk, akıllının değil mecnunun işidir.

En tatlı sevinç, en kötü ; aşktır.

Gerçek aşk, sessizce gelir. Flamayla ya da yanar döner ışıklarla değil. Çanların çaldığını duyuyorsanız kulaklarınızı kontrol edin.

Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.

Aşkı anlatabilmek için, yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister.

Aşk ve zaruret, herhalde en iyi öğretmenlerdir.

Büyük ruhları aşk, büsbü büyütür.

Aşk komedyasında ya da trajedyasında iki oyuncu vardır; hemen her zaman biri ezer, biri ezilir.

Aşk; çok kere erkeği aptal, kadını zeki yapar.

Türlü türlü cefanın, adını aşk koymuşlar.

Aşk, bütün nimetlerin en büyüğüdür.

Aşk, zalim bir sultandır.

Aşk; yirmisinde bir hülya, otuzunda bir ihtiyaçtır. Kırkında bir alışkanlık, ellisinde ise sadece küstahlıktır.

Aşk, değişmeyince ölür.

Aşk ve zaruret, herhalde en iyi öğretmenlerdir.

Aşk üstüne keder, kor üstüne kömür gibi düşer, evvela körletir, sonra alevlendirir.

Aşkın solgun yüzlü kız kardeşi; merhamettir.

Bıkkınlık doyma, aşkta kaçınılmaz sondur.

Aşk, suya atılan kağıda benzer.

Aşk, hayatın tuzudur.

Eski aşklar yanmış, sönmüş kömür gibi gayet kolay alev alır.

Aşk saadetini kim elde eder? Susan kimse.

Aşk, dehanın besinidir.

Aşk, en eski ve hiçbir zaman bıkılmayan bir öyküdür.

Aşkın tokadı, üzüm gibi tatlıdır.

Aşk, tatmin edilince tüm çekiciliğini kaybeder.

Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan kuşkulan; fakat benim aşkımdan kuşkulanma.

Aşk, masraflarla çevrilmiş bir duygu okyanusudur.

Bir erkeğin ilk aşkını karşılayacak tek şey, bir kadının son aşkıdır.

Aşk ne ile beslenir? İltifat ile.

Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir.

Her şey maşuktur, aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur, aşk bir ölüdür.

Aşk, merhametli bir efendidir.

Ey aşk! Güzel ve kısasın.

Aşk bir güneşe benzer, aşık olmayan gönül, bir katı taşa benzer.

Aşk; herkesin konuştuğu ama, pek az insanın görebildiği bir hayalettir.

Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır.

Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın.

Aşk öğretilmez, kendiliğinden doğar.

Aşk öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz; öyle bir sırdır ki, her gönül kaldırmaz, ehli olmayanlara anlatılmaz

Aşk da şöhret gibidir, bir kez giderse bir daha geri gelmez.

Aşk; Fransa'da bir komedi, İngiltere'de bir trajedi, İtalya'da bir opera, Almanya'da da bir melodramdır.

En sürekli aşk, karşılıklı olmayan aşktır.

Saygı olmayan yerde aşk da olmaz.

Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil.

İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere, bilgelik eklendiğinde; aşk olur.

Aşk bir seçimdir. Basit ya da mutlaka mantıklı bir seçim değil.

Büyük aşka çok rastlanır.

Aşk, insanı akıllı ve deneyim sahibi yapar.

Aşk, mucizeye inanma halidir.

Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete kadar sökülmez imiş.

Gerçek aşk, ıstırap çeker ve sessizdir.

Aşk; bir kişinin, diğerleriyle arasında ki farkı abartmaktır.

Aşk, verdiğinize pişman olmadığınız sevginizdir.

Aşk, en eski ve hiçbir zaman bıkılmayan bir öyküdür.

Aşk ve zaruret, herhalde en iyi öğretmenlerdir.

Aşkla nefret, bizim elimizde değildir.

Büyük ruhlar ve büyük , aşkla uzlaşmaz.

Aşk; akıllıyı aptal, aptalı akıllı eder.

Aşk için yokluk, ateş için rüzgar neyse odur; Küçükleri söndürür, büyükleri körükler.

Aşk; herkesin konuştuğu ama, pek az insanın görebildiği bir hayalettir.

Gerçek aşk çok nadirdir, ama gerçek dostluk derecesinde değildir.

Aşk, aşıklara şarabın sarhoşlara yaptığı etkiyi yapar.

Aşkta “pek çok” bile azdır.

bir aşk uğruna dost edindiğim,bir aşkı dost diye kaybettim.

Aşk; bir kişinin, diğerleriyle arasında ki farkı abartmaktır.

Pek çok kişi, aşktan söz edildiğini işitmeselerdi, onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi.

Aşk dediğin alevli bir yoldur; yana yana gezersin.

Aşk, zamanı öldürmekten başka bir şey değildir.

Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.

Aşk hazzı; dostlukla, hazların dan yoğrulmuştur.

Tatmin edilmiş aşk, alevi sönmüş dumana benzer.

Aşk; dostluk, saygı değil, insanları birleştiren bir şeye karşı duyulan ortak nefrettir.

Aşkın gözü kördür, yol boyunca nereye gittiğini görmez.

Aşkın gelişi, aklın gidişidir.

Ben öyle bir aşka dalmışım ki, evvel ahir gelenlerin aşkı, benim bu aşkımın içinde gark olmuşlardır.

Aşk nedir? Bir bedende iki ruh, Dostluk? İki bedende bir ruh.

Aşk; onun bir fiskesinde, bir kez daha kanlar içinde uzun uzun can çekişmektir.

Büyük aşka gerçekten çok rastlanır.

Aşk öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz; öyle bir sırdır ki, her gönül kaldırmaz, ehli olmayanlara anlatılmaz

Çekingen aşık, kıskanç bir koca olur.

Aşk, kalbimin saygısız misafiridir. Sormadan gelir, sormadan gider.

Aşk bir davadır, cefa çekmek ise bir şahitliktir. Şahidin olmadan davayı kazanamazsın ki.

Aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içinde ol.

Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur.

Aşk hiç izin ister mi, birinin yüreğine yerleşmek için.

Kulübede aşk, gençlerin kuru bir hayalidir.

Yıldız kümelerini ilk keşfedip ad veren, aşıklardır.

Aşk gözle değil, ruhla görülür.

Aşk ve öksürük saklanamaz.

Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.

Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nispetle hem aşktır, hem maşuktur.

Aşk; bir elma şekeridir, şekeri yersin sapı kalır.

Aşk; sihirli bir bardağa benzer. Ekseriya biz onunla, zehiri ab-ı hayat gibi içeriz.

Aşk, en büyük ve en kavî mürşiddir.

Aşk yaşamdır deriz. Ancak umutsuz, inançsız aşk ölümden beterdir.

Aşk, karşılıklı bir yanlış anlamadır.

Aşk, yüreklerden gökyüzüne kadar uzanan ateşten bir merdivendir.

Aşk, insanı sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir araçtır.

Aşk komedyasında ya da trajedyasında iki oyuncu vardır; hemen her zaman biri ezer, biri ezilir.

Aşk; Fransa'da bir komedi, İngiltere'de bir trajedi, İtalya'da bir opera, Almanya'da da bir melodramdır.

Aşk öğretilmez, kendiliğinden doğar.

Kadınlarda aşk, ancak engellerle coşan yakıcı bir değişik hevestir.

Tatmin edilmiş aşk, alevi sönmüş dumana benzer.

Temiz ve berrak aşk, ruhtaki bütün korkuları filtre eder.

Büyük aşkların ve büyük başarıların büyük riskler içerdiğini unutma.

Aşkı ve sefaleti gizlemek güçtür.

Aşk, duyulan cinsi bir rahatsızlıktır.

Aşk; ateş gibidir, gıdasız kalınca söner.

Aşkın yerini bulunca, asla değiştirmeyin.

En sürekli aşk karşılıksız aşktır.

İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır.

En sürekli aşk, karşılığı olmayan aşktır.

Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.

Aşk; akıllıyı aptal, aptalı akıllı eder.

Aşk, genellikle bir meyvesidir.

Ey aşk! Güzel ve kısasın.

Aşk; önemi olmayan bir edimdir, çünkü sonsuzca tekrar edilebilir.

Büyük aşka gerçekten çok rastlanır.

Aşk, bir çeşit savaştır.

Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın.

Aşk, zayıf kalplere kolayca girebilir.

Aşk, haftada beş bin lira ile geçinemez.

Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.

Aşk, insanı vakar, ağırbaşlılık hatta güzellik verir.

Aşk çok şeyler yapar, para daha çok.

Aşk; cennetle cehennem arası işleyen trende mevsimlik bir bilettir.

Aşk ve kadın; bütün öteki fenalıklar, cinayetler bunlardan dal budak salarlar.

Aşk, iki kişilik bencilliktir.

Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil.

Aşkın, siyahla beyaz gibi birbirine zıt bir sürü şekli vardır.

Mevcut bir aşkı, uzun zaman gizleyecek ya da bulunmadığı yerde onu var gibi gösterecek güçte bir peçe yoktur.

Aşk; dostluk, saygı değil, insanları birleştiren bir şeye karşı duyulan ortak nefrettir.

Aşk ve zaruret, herhalde en iyi öğretmenlerdir.

Aşk, insanı vakar, ağırbaşlılık hatta güzellik verir.

Aşk konusunda bir kadın; ruhu bir yana, gizlerini ancak onu çalmasını iyi beceren bir kişiye sunan bir lirdir.

Aşkın, siyahla beyaz gibi birbirine zıt bir sürü şekli vardır.

Aşk halinden bilmeyen ya delidir ya diri.

Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil.

Gerçek aşkta ne vefâ vardır, ne cefâ…

Aşk da şöhret gibidir, bir kez giderse bir daha geri gelmez.

Aşk bir sihirbazdır; adama cehennemi, cennet sandırır.

Aşk, duyguların şiiridir.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.

Aşk; susuzluk gibidir, susuzluğunu giderdiğinde rahatsız eder.

Büyük aşka gerçekten çok rastlanır.

Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil.

Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk, bezginlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmanın, mideyi bozduğu gibi.

İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere, bilgelik eklendiğinde; aşk olur.

Aşk ile yapılmayan ibadet, rüzgara benzer.

Gerçek aşk, ıstırap çeker ve sessizdir.

Aşk, tabiattan doğan temayüllerin freni, düzenidir.

Aşk, cennetin dilinden bize kalan tek andır.

Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları, erkekleri evcilleştirmek için yarattı.

Sular ıslatamaz aşkı, seller alamaz.

Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir.

En sürekli aşk, karşılığı olmayan aşktır.

Aşk, verdiğinize pişman olmadığınız sevginizdir.

Haysiyetli bir adam, deli gibi aşık olabilir ama; ahmak gibi aşık olması yakışık almaz.

Aşk, tutuşmuş arkadaşlıktır.

Aşk, dünyadan kaçıp sığınacak bir cennettir.

Aşk bir güneşe benzer, aşık olmayan gönül, bir katı taşa benzer.

Gerçek aşk; herkesin konuştuğu, pek azının gördüğü hayaletlere benzer.

Aşk, büyük bir hocadır.

Aşk, her şeyi başka bir gözle görmek ve algılamaktır.

Aşk, en eski ve hiçbir zaman bıkılmayan bir öyküdür.

Aşkın bir adı hüzünse, öbür adı mutluluktur. Yarısı zorluksa, diğer yarısı rahat bir soluktur.

Aşk öyle bir şeydir ki,istediği zaman gelir ve gene istediği zaman gider ve biz insanların bu konuda hiçbir sözü olmaz.

Ben öyle bir aşka dalmışım ki, evvel ahir gelenlerin aşkı, benim bu aşkımın içinde gark olmuşlardır.

Aşk, insanı akıllı ve deneyim sahibi yapar.

Aşk, tutuşmuş arkadaşlıktır.

Pek çok kişi, aşktan söz edildiğini işitmeselerdi, onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi.

Aşk; bir kişinin, diğerleriyle arasında ki farkı abartmaktır.

Aşk olduktan sonra, saadetsiz yaşanabilir.

Aşk öyle Engin bir Denizdirki ne başlangıcı ne de sonu vardır

En sürekli aşk, karşılıklı olmayan aşktır.

Aşkın, siyahla beyaz gibi birbirine zıt bir sürü şekli vardır.

Aşk; dostluk, saygı değil, insanları birleştiren bir şeye karşı duyulan ortak nefrettir.

Aşk; güneş gibidir, kör bile hisseder.

Aşk, kalbimin saygısız misafiridir. Sormadan gelir, sormadan gider.

Gerçek aşk, tıpkı cinler, periler gibidir; bahsini herkes eder ama gözüyle görmüş olan pek azdı.

Aşk öyle bir şeydir ki,istediği zaman gelir ve gene istediği zaman gider ve biz insanların bu konuda hiçbir sözü olmaz.

Aşk Eşeği Bile Dans Ettirir…

Aşk yaşamdır deriz. Ancak umutsuz, inançsız aşk ölümden beterdir.

Aşk, dağ tepelerine benzer. Tırmanması olmasa, nazareti fena değildir.

Aşk; boş adamın işi, meşgul adamın işsizliğidir.

Aşk; bir kadının tüm hayat öyküsü, bir erkek için oyunun tek perdesidir.

En sürekli aşk, karşılığı olmayan aşktır.

En sürekli aşk, karşılıklı olmayan aşktır.

Aşk, ne güzel bir çiçektir. Ne yazık ki uçurumun kenarında yetişir.

Aşk sözleri kuş dilidir, ana Süleyman gerek.

Aşk; güneş gibidir, kör bile hisseder.

İlk aşk, ihtilalden farksızdır; Hiç değişiklik olmadan sürüp giden hayat, bir anda darmadağın oluverir.

Bulunmaz aşkın ilacı.

Aşk; iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selâmlamasıdır.

SEN ve BEN Gafletini aşıp, BİZ olanların Rızkıdır Aşk…

Aşk, geceyi bile gün ışığına boğabilir.

Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.

Aşkın gözleri ne kadar keskin olursa olsun, kusurları görebilir mi?

Aşk; erkeği eritir, kadını diriltir.

Aşk, tabiattan doğan temayüllerin freni, düzenidir.

Gururumun kapısını utançla sürgülemiştim. Aşkın baltası, ne kapı bıraktı ne süngü.

İnsanı cin çarpması sar'a, güzelin çarpması aşktır.

Aşk öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz; öyle bir sırdır ki, her gönül kaldırmaz, ehli olmayanlara anlatılmaz

Aşk; açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür.

Aşk, değişmeyince ölür.

Aşkın hizmetinde ancak yaralı askerler çalışabilir.

Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.

Aşkı, akılla yenmek mümkün değildir.

Dertsiz aşk, tam aşk değildir.

Aşk, her şeyi başka bir gözle görmek ve algılamaktır.

Aşk, ne güzel bir çiçektir. Ne yazık ki uçurumun kenarında yetişir.

Aşk olduktan sonra, saadetsiz yaşanabilir.

Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları, erkekleri evcilleştirmek için yarattı.

Aşk halinden bilmeyen ya delidir ya diri.

Aşk, duygu ve seksin karışımıdır.

Aşk aşıkı şair eder, arslanı zencir eder, katı ı mum eder.

Aşkın dili, gözlerdedir.

Aşk; ilahi bir trajedi, izdivaç; cehennemi bir komedidir.

Kulübede aşk, gençlerin kuru bir hayalidir.

Aşktan tedavi eden bir çok ilaçlar vardır ama iyileştireceği kesin olanı yoktur.

Aşk; güneş gibidir, kör bile hisseder.

Aşkın hizmetinde ancak yaralı askerler çalışabilir.

Aşk üstüne keder, kor üstüne kömür gibi düşer, evvela körletir, sonra alevlendirir

Aşk; susuzluk gibidir, susuzluğunu giderdiğinde rahatsız eder.

Aşk; bütün yemeklerin olduğu bir sofrada, tek çeşit yemek yemektir.

Gerçek aşk, karşılık olarak hiçbir şey beklemediğin yerde başlar.

Aşk; iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selâmlamasıdır.

Büyük ruhlar ve büyük işler, aşkla uzlaşmaz.

Aşk ile yapılmayan ibadet, rüzgara benzer.

Aşkın solgun yüzlü kız kardeşi; merhamettir.

Çekingen aşık, kıskanç bir koca olur.

Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yaşamayacaktı.

Aşk, suya atılan kağıda benzer.

Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir.

Aşk yedi saniye,hayal yedi dakika, bedbahtlık bütün ömür sürer.

Aşk nedir? Bir bedende iki ruh, Dostluk? İki bedende bir ruh.

Aşkın anlatımı, müziktir.

Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları, erkekleri evcilleştirmek için yarattı.

Aşk, insanı ne kadar iyi yapar.

Eski aşklar yanmış, sönmüş kömür gibi gayet kolay alev alır.

Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil.

Haysiyetli bir adam deli gibi aşık olabilir ama, ahmak gibi aşık olması yakışık almaz.

Aşkın gelişi, aklın gidişidir.

Aşktan tedavi eden bir çok ilaçlar vardır ama iyileştireceği kesin olanı yoktur.

Aşk, hiçbir zaman afetten öğüt almaz.

Aşk, karşılıklı bir yanlış anlamadır.

Aşk bir kez ayaklar altında çiğnendik ten sonra,bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir.

Aşk üstüne keder, kor üstüne kömür gibi düşer, evvela körletir, sonra alevlendirir.

Aşk Eşeği Bile Dans Ettirir…

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.

Aşkın gözleri ne kadar keskin olursa olsun, kusurları görebilir mi?

Aşk, iki iken bir olmaktır.

Aşk, duyguların şiiridir.

Pek çok kişi, aşktan söz edildiğini işitmeselerdi, onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi.

Aşk ulusunda çocuk ölümlerinin oranı yüksektir; onları yetiştirmek için sürekli bakım ister.

Aşkı gerçekten isterseniz, bekler bulacaksınız.

Aşkın gelişi, aklın gidişidir.

Aşk, haftada beş bin lira ile geçinemez.

Aşk; bir ideale ulaşabilmek için, ruhun kanatlanmasıdır.

Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır.

Aşk; susuzluk gibidir, susuzluğunu giderdiğinde rahatsız eder.

Aşk, en eski ve hiçbir zaman bıkılmayan bir öyküdür.

Aşk; iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selâmlamasıdır.

Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.

Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.

Aşkın uyumadığı, her yerde söylenir.

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan kuşkulan; fakat benim aşkımdan kuşkulanma.

İçinde yaşadığı kalbe göre aşk; altın, gümüş yahut tenekedir.

Ben öyle bir aşka dalmışım ki, evvel ahir gelenlerin aşkı, benim bu aşkımın içinde gark olmuşlardır.

Aşk ve kahramanlık, iki kardeştir.

Aşk, masraflarla çevrilmiş bir duygu okyanusudur.

Aşk, dünyadan kaçıp sığınacak bir cennettir.

Aşk dostluğu, dostluk aşkı mahveder.

Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir.

Hakikaten aşık olduğumuz mahlûkun, ihtiyarladığına inanmayız! Çünkü, aşk daima gençtir.

Aşk, büyük bir hocadır.

Seyredenin gönlünde aşk olmadı mı, bütün tabiat pek zavallı bir manzara gösterir; o zaman güneş sadece bilmem ne kadar fersah kutrunda bir yıldızdır. Ağaçlar yakıp ısınmaya yarar, çiçekler bilmem hangi unsurlarına göre tasnif edilirler, su da akıtıcı, ısıtıcı bir nesnedir.

Gerçek aşk, karşılık olarak hiçbir şey beklemediğin yerde başlar.

SEN ve BEN Gafletini aşıp, BİZ olanların Rızkıdır Aşk…

En tatlı sevinç, en kötü acı; aşktır.

Büyük ruhlar ve büyük işler, aşkla uzlaşmaz.

Ben öyle bir aşka dalmışım ki, evvel ahir gelenlerin aşkı, benim bu aşkımın içinde gark olmuşlardır.

Aşk, yepyeni kalabilen eski bir masaldır.

Aşk, insanı akıllı ve deneyim sahibi yapar.

Aşk, en büyük ve en kavî mürşiddir.

Aşkı reddetmek; güneşin batışını görmekten üzüntü duyduğun için, doğuşunu izlemeden zevk almayı reddetmek gibidir

Gerçek aşk, ıstırap çeker ve sessizdir.

Aşk, tutuşmuş arkadaşlıktır.

Aşk, iki kişilik bencilliktir.

Aşk dostluğu, dostluk aşkı mahveder.

Aşk, mucizeye inanma halidir.

Aşk bir güneşe benzer, aşk olmayan gönül, misal-i taşa benzer.

Aşk, geceyi bile gün ışığına boğabilir.


Güzel Anlamlı Sözler 19 Ağustos 2023 19 Ağustos 2023 — 18:48
Dikkat! Aşk İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Aşk İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.