İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Akıllı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Akıllı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

adam, deliyi azarlamaz.

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

Akıllı kimdir, anlat denince,buyurdular ki; “Her şeyi lâyık olduğu yere koyandır”. Cahile anlat dediler, buyurdular ki; “anlattım ya”.

Akıllı olan kişi, halkı mazur tutar.

Aptal yaşlılar kendilerini gençlere; akıllı gençler ise kendilerini yaşlılara benzetenlerdir.

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız.

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.

Akıllı insan, herkesten öğrenen insandır.

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Akıllı bir insanın ülkesi, bütün dünyadır.

Akıllı davrananlara, talih yardım eder.

Akıllı diye, rastlantı sonucu akıllıca düşünene değil,mantığı bilen, ayırt eden ve tadına varana demek gerekir.

Akıllı olan aklıyla mağrur değil, meşgul olur.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.

Akıllı adam, akılsız adamın yaptığını ilk önce yapar.

Akıllı bir kadın, iki kere budaladır.

Akıllı adamın davranışlarını, olasılıklar yönlendirir.

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

Akıllılar, sebepler konusunda tartışır, aptallarda karar verir.

Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler. İnsanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır.

Akıllı olan aklıyla mağrur değil, meşgul olur.

Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir.

Sürekli akıllı olmak, akıcıdır. Aynen sürekli bir cenaze töreninde olmak gibi.

Akıllıya tek kelime yeter bile!

Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin bir çoğunu ise bir yana koyar.

Akıllı bir kadın erkeğini yönetmez, birlikte hareket eder.

Nesnel olarak düşünebilme yetisi, akıllılıktır.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin bir çoğunu ise bir yana koyar.

Akıllılar, sebepler konusunda tartışır, aptallarda karar verir.

Sürekli akıllı olmak, akıcıdır. Aynen sürekli bir cenaze töreninde olmak gibi.

Akıllı bir insan için en iyi dost, yine kendisidir.

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.

Akıllı kimse, her sözden bir hisse kapar. Cahile hikmet kitabından yüz bölüm okunsa masal gibi kalır.

Kurnaz insanlar, okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.

Akıllı adamların tek içkisi,sudur.

Akıllı insanın serveti aklında, cahilin zenginliği de malındadır.

Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir.

Akıllılara bakın, aşk olunca nasıl da aptallaşıyorlar.

Başkalarını bilen kimse; bilgili, kendini bilen kimse; akıllıdır.

Akıllı adam şansı, güzel bir hazineye dönüştürür.

Akıllı olan her adam, af dileyenin bir suçu olduğuna inanır.

Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.

Kişi eğer seni azgınlık yolunda alıkor, doğru yola sevk ederse, bu onun akıllı olduğuna delâlet eder.

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin.

Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır.

Akıllıların, iyi bilenlerin hepsi sanılmasın ki, gönüllerinden de haberlidirler.

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.

Akıllı kimse, her sözden bir hisse kapar. Cahile hikmet kitabından yüz bölüm okunsa masal gibi kalır.

Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz.

Akıllı olmak da bir şey değil, önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır.

Aklı başında insan, değerlerini hasede uğratmamak için kader ya da talihe mal eder.

Akıllı aşık, ihtiraslı aşıktan iyidir.

Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir.

Başkalarını bilen kimse; bilgili, kendini bilen kimse; akıllıdır.

Akıllı adamın davranışlarını, olasılıklar yönlendirir.

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.

Akıllı bir kimse, düşmanından da öğrenmeyi ihmal etmez.

Akıllı adam yarışmaz.Böylece kimse de onunla yarışmaz.

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.

Akıllılara bakın, aşk olunca nasıl da aptallaşıyorlar.

Akıllı bir kadın erkeğini yönetmez, birlikte hareket eder.

Ben bilmediğimi bildiğim için, öteki insanlardan akıllıyım.

Aklı başında insanların direnci, istek ve heveslerini gönüllerde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir.

Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.

Akıllı insan oku yaydan değil, yayı tutan koldan bilir.

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.

Akıllı kişiler, sahip olmadıkları şeylere üzülenler değil; elde ettiklerine sevinenlerdir.

Kişi eğer seni azgınlık yolunda alıkor, doğru yola sevk ederse, bu onun akıllı olduğuna delâlet eder.

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.

Akıllı bir insan için en iyi dost, yine kendisidir.

Akıllı zalimler, hiçbir zaman cezalandırılamazlar.

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.

Mecnûn’la birlikte oturan akıllı, Leyla’nın yüzünden başka şey konuşmaz.

Akıllı insanın serveti aklında, cahilin zenginliği de malındadır.

Nesnel olarak düşünebilme yetisi, akıllılıktır.

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz.

Akıllı olan kişi, halkı mazur tutar.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.

İnsanların en akıllısı, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir.

Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar.

Başkalarını bilen kimse; bilgili, kendini bilen kimse; akıllıdır.

Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir.


Güzel Anlamlı Sözler 7 Eylül 2020 7 Eylül 2020 — 13:31
Dikkat! Akıllı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Akıllı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.