İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Adil Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Adil Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Adalet; daha kötüye, daha kötü; ceza verilmesini emreder.

Adalet,evrenin ruhudur.

Adaletsiz düzen olmaz. İnsanlar için ideal düzen, onların mutluluğundadır.

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

Adalet, milletler için daimi bir gıdadır.

Adalet evrenin ruhudur.

Adalet; merhametten ziyade, her cemiyetin temelini teşkil eder.

Beşeriyetin en vazifesi, adalet tevziidir.

Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan, ona daima muhtaçtır.

Adalet, mülkün temelidir.

Adalet olmadan, düzen olmaz.

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır.

Adalet,insan topluluğunun kutsî bağıdır.

Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer; çoğu zaman başka yerler gösterir ve kendininkine itimat eder.

Adalet, önce devletten gelir, yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir.

Bir adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür.

Adalet; merhametten ziyade, her cemiyetin temelini teşkil eder.

Beklenen hep geç geliyor; geldiği zaman da insan başka yerlerde oluyor.

Adaletsiz bir ülke, mezbahadan başka bir şey değildir.

Adaletin bulunmadığı bir ülkede suçludur.

Adalet evrenin ruhudur.

Adalet olmadan, düzen olmaz.

Adalet,evrenin ruhudur.

Adalet, hareket eden doğruluktur.

Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır.

Kılıcın Yapamadığını Adalet Yapar.

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman.

Adalet; halkın dirliği ve düzeni, idare ise süsü ve güzelliğidir.

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Adalet kutup yıldızı gibi, yerinde durur ve kalan her şey onun etrafında döner.

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanırlar.

Adalet, yeryüzünde Allah’ın terazisidir.

Adalet,insan topluluğunun kutsî bağıdır.

Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan, ona daima muhtaçtır.

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz.

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalırım.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin adil olması gerekir.

Adalet, tabiat düzenine uymaktır.

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

Adalet, insan topluluğunun kutsi bir bağıdır.

Adaletin olduğu yerde derman bulunur her derde.

Eşit davranarak değil,hakkını vererek “adil” olunur.

Eğer adalet kaybolursa, insanların dünyada yaşamalarının manası kalmaz.

Birinin yüzünü görmek istiyorsan, Kendisine hiçbir iyiliği dokunmayan birisine nasıl davrandığına bak.

Öyle yaşa ki, çocukların adalet sözünü duyduklarında seni hatırlasınlar.

Adalet, dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanırlar.

Adaletsizliklerin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir.

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.

Dünyalık elde etmek,yararsız değildir ama onu adaletsizce elde etmek en kötü şeydir.

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman.

Adalet, tabiat düzenine uymaktır.

Adalet mülkünden kim yüz çevirse, ona âkil demez akıllı kimse.

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur.

Adaletin bulunmadığı bir ülkede suçludur.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin adil olması gerekir.

Adaletin olmadığı yerde hürriyet olmaz, hürriyetin olmadığı yerde adalet bulunmaz.

Beşeriyetin en vazifesi, adalet tevziidir.

Adalet, mülkün temelidir.

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.

Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin adil olması gerekir.

Adaletin olmadığı yerde hürriyet olmaz, hürriyetin olmadığı yerde adalet bulunmaz.

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır.

Adalet, tabiat düzenine uymaktır.

Kılıcın Yapamadığını Adalet Yapar.

İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır.

Adalet, her yerde geçerli olan bir sermayedir.

Tanrı, adaleti ona sevene verir.

Adalet, yeryüzünde Allah’ın terazisidir.

Adalet; halkın dirliği ve düzeni, idare ise süsü ve güzelliğidir.

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanırlar.

Adalet, haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur.

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz.

Adalet mülkünden kim yüz çevirse, ona âkil demez akıllı kimse.

Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar.

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer; çoğu zaman başka yerler gösterir ve kendininkine itimat eder.

Adalet; daha kötüye, daha kötü; ceza verilmesini emreder.

adaletten kaçan doluya tutulur,peşinden yağmur gelir

Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek…

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler.

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

Bir mahkeme huzurunda beraat eden bir suçlu ile, kendi kalbinde ve diğerlerinin nazarında beraat eden bir suçlu arasında çok büyük fark vardır.

Dünyalık elde etmek,yararsız değildir ama onu adaletsizce elde etmek en kötü şeydir.

Adalet nerede hesap sorarsa, orada haklarını kaybeder.

Adalet kutup yıldızı gibi, yerinde durur ve kalan her şey onun etrafında döner.

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur.

Adalet; merhametten ziyade, her cemiyetin temelini teşkil eder.

Adaletin olmadığı yerde hürriyet olmaz, hürriyetin olmadığı yerde adalet bulunmaz.

Adalet,insan topluluğunun kutsî bağıdır.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.


Güzel Anlamlı Sözler 15 Ağustos 2022 15 Ağustos 2022 — 19:34
Dikkat! Adil Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Adil Olmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.