İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Adil Davranmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Güzel Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Adil Davranmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalırım.

Fenalıkların ilki ve en büyüğü,haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Adalet, mülkün temelidir.

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır.

Adalet kutup yıldızı gibi, yerinde durur ve kalan her şey onun etrafında döner.

Adalet,insan topluluğunun kutsî bağıdır.

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır.

Adalet, bir cemiyetin vicdanı demektir. Hakim tek başına,o vicdanın özlediği doğruluk ölçüsünü şaşmaz bir dikkatle aramak,bulmak vazifesini sırtında taşır.

Dünyalık elde etmek,yararsız değildir ama onu adaletsizce elde etmek en kötü şeydir.

Adalet erkinin bir devlet içerisinde, kendisine düşeni layıkı ile yapabilmesi, siyasi mülazahaların üzerinde kalabilmesi ile mümkündür.

Adalet; halkın dirliği ve düzeni, idare ise süsü ve güzelliğidir.

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.

Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır.

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar;Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir.

Dünyalık elde etmek,yararsız değildir ama onu adaletsizce elde etmek en kötü şeydir.

Adalet, hareket eden doğruluktur.

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler.

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.

Adalet olmadan, düzen olmaz.

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur.

adaletten kaçan doluya tutulur,peşinden yağmur gelir

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür.

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman.

Tanrı, adaleti ona sevene verir.

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.

Eğer adalet kaybolursa, insanların dünyada yaşamalarının manası kalmaz.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur.

Adalet kutup yıldızı gibi, yerinde durur ve kalan her şey onun etrafında döner.

Adalet, toplumların nefes borularıdır.

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.

Adaletin hedef ve gayesi, eşitliği sağlamaktır.

Adalet; merhametten ziyade, her cemiyetin temelini teşkil eder.

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır.

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar.

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur.

Adalet, hareket eden doğruluktur.

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.

Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir.

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.

Birinin gerçek yüzünü görmek istiyorsan, Kendisine hiçbir iyiliği dokunmayan birisine nasıl davrandığına bak.

Adalet yoksa, cesaret de yoktur.

Fenalıkların ilki ve en büyüğü,haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Adalet, beşeriyetin en yüksek mefküresidir.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.

Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer; çoğu zaman başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

İlahi adaletin kesin delilini mi istiyorsun; bak herkes ölür,herkes!..

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer.

Dünyalık elde etmek,yararsız değildir ama onu adaletsizce elde etmek en kötü şeydir.

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, yine de kuvvetlidir.

Adalet, tabiat düzenine uymaktır.

Adaletin olmadığı yerde hürriyet olmaz, hürriyetin olmadığı yerde adalet bulunmaz.

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.

Adalet, insan topluluğunun kutsi bir bağıdır.

Geç kalan adalet, adaletsizliktir.

Adalet, dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Tatlılık ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde demektir.

Adalet, insan topluluğunun kutsi bir bağıdır.

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.

Adalet erkinin bir devlet içerisinde, kendisine düşeni layıkı ile yapabilmesi, siyasi mülazahaların üzerinde kalabilmesi ile mümkündür.

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.

Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar.

Adalet; merhametten ziyade, her cemiyetin temelini teşkil eder.

Adalet, yeryüzünde Allah’ın terazisidir.

Kılıcın Yapamadığını Adalet Yapar.

Adalet, haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur.

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür.

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır.

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalırım.

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz.

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur.

Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır.

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.

İnsanı kendisi kadar kimse kandıramaz.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek…

Adalet, toplumların nefes borularıdır.

Adalet, bir cemiyetin vicdanı demektir. Hakim tek başına,o vicdanın özlediği doğruluk ölçüsünü şaşmaz bir dikkatle aramak,bulmak vazifesini sırtında taşır.

Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet tevziidir.

Yargıcın görevi, olayın yalnız kanıtlarını değil, hangi koşullar altında geçtiğini de gözönünde tutmaktır.

Adalet, dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Adalet, tabiat düzenine uymaktır.

Adalet, hareket eden doğruluktur.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler.

Adalet erkinin bir devlet içerisinde, kendisine düşeni layıkı ile yapabilmesi, siyasi mülazahaların üzerinde kalabilmesi ile mümkündür.

adaletten kaçan doluya tutulur,peşinden yağmur gelir

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.

Eşit davranarak değil,hakkını vererek “adil” olunur.

Adalet, mülkün temelidir.


Güzel Anlamlı Sözler 15 Ağustos 2022 15 Ağustos 2022 — 15:25
Dikkat! Adil Davranmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Adil Davranmak İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.