İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyin ya da alt kısımda yer alan ana menüden seçim yapın ...

Tanrı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler - Dini Sözler - Güzel Anlamlı Sözler

Tanrı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

Allah'ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'ındır.

Sûfiler konuşmaya malik değillerdir. Bu demektir ki; Sûfi konuştuğu zaman kendisi konuşmaz, ondan konuşan Allah'tır. O'nun söylediği söz kendisinin değil, Hakk'ın sözüdür.

Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan,korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım.

Allah'ım insanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.

Allah'a yaklaşman, O'nun sana yakınlığının şuuruna varmandır.

Sonsuz da olsa, O'nsuz hayat bir hiçtir.

Allah'a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız.

Allah'a isyan edip durduğun halde O'nun muhabbetinden dem vuruyorsun… Kasem(yemin) ederim bu anlaşılır gibi değil! Eğer muhabbetinde sadık olsaydın O'na itaat ederdin; çünkü seven sevdiğine itaat eder.

Herkes Tanrı'nın küçük bir görüntüsüdür.

Allah'tan başka hakiki sığınak yoktur.

Tanrı'dan yana olanlar, çoğunluktadır.

Allah'ım, senden başka hiçbir şeyi olmayan ben,senden başka her şeyi olanlara acırım.

enim için kıyam edilmez. (ayakta el bağlanıp durulmaz) Kıyam yalnız ve yalnız Allah için yapılır.

Allah her insana, başkalarına vermediği şeyi vermiştir.

Allah, dışında gördüğü şeyleri içinde de görür.

Tanrı eğer olmasaydı, onu biz yaratmak zorunda ırdık.

Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla beraber olan ona olur.

Allah'ın nezdinde yerimizi öğrenmek istiyorsak, Allah'ın nezdimizde ki yerine bakmalıyız.

Allah'a isyan edip durduğun halde O'nun muhabbetinden dem vuruyorsun… Kasem(yemin) ederim bu anlaşılır gibi değil! Eğer muhabbetinde sadık olsaydın O'na itaat ederdin; çünkü seven sevdiğine itaat eder.

Tanrı aynı zamanda bütün varlıkların gaye-sebebi olması dolayısıyla, bir aşk ve sevginin konusu olarak alemi hareket ettirir.

Allah'ı yeterince tanıdığımıza kani olduğumuz andan itibaren, artık asla onu tanıyamayız.

Senden, sana sığınırım.

Allah Teala'dan korkmanın alâmeti, haramları terk etmektir.

Allah vardı, O'nunla beraber hiçbir şey yoktu.

Nefes aldığın gibi, sık sık Allah'ı .

Tanrı, matematik sever.

Allah'tan uzaklaşan, Allah'ı aramayan insan, ne kendisinde ne de dışında hakikati ve saadeti bulamaz.

Allah her (son üçte birinde) dünya semasına inerek, “Her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim” der.

Tanrı'dan yana olanlar, çoğunluktadır.

Allah kokusu olmayan gönülde, Allah sevgisi yaşanmaz.

Şüphesiz Rab'bınız sağır ve gaip değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır.

Tanrı'dan yana olanlar, çoğunluktadır.

Allah,sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.

Allah'tan başka hakiki sığınak yoktur.

Her kim Allah için olursa, Allah onun için olur.

Allah'a isyan edip durduğun halde O'nun muhabbetinden dem vuruyorsun… Kasem(yemin) ederim bu anlaşılır gibi değil! Eğer muhabbetinde sadık olsaydın O'na itaat ederdin; çünkü seven sevdiğine itaat eder.

Allah'ım sen ki bize hayatta o kadar çok şey verdin, merhamet et de bir şey daha ver bize,bütün bu nimetlere karşı,nimet ve şükran duygusu taşıyan bir kalp ihsan et.

Allah insanları farklı yaratmıştır ki, düzen sağlansın.

Tanrı aynı zamanda bütün varlıkların gaye-sebebi olması dolayısıyla, bir aşk ve sevginin konusu olarak alemi hareket ettirir.

Allah vardı, O'nunla beraber hiçbir şey yoktu

Allah her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, “Her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim” der.

Tanrı eğer olmasaydı, onu biz yaratmak zorunda kalırdık.

Allah'a yaklaşman, O'nun sana yakınlığının şuuruna varmandır.

Allah'a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız.

Allah'a ve Resulüne inanmanın cezası, falcılara inanmaktır.

Allah'ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'ındır.

Allah'a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız.

Allah'a ve Resulüne inanmanın cezası, falcılara inanmaktır.

Allah her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, “Her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim” der.

Tanrı'nın yapamayacağı bir şey yoktur.

Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geç verirdi.

Allah'ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.

Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah'ta ona kavuşmayı sever.

Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var.

Allah vardı, O'nunla beraber hiçbir şey yoktu.

Eğer yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın.

Kulu görmezse gören Allah var, hakkı kul görmezse veren Allah var.

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğü.

Tanrı'dan yana olanlar, çoğunluktadır.

Tanrı, kadınların saygın oldukları yerde yaşar.

Allah'a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız.

Allah'ı tanımak; Noksan sıfatlardan uzak olan Allah'ı, yapmayı iyice dilediğim şeyleri yapmamakla, bağladığım düğümleri çözmekle tanıdım.

Allah'a emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle, hayal ile değil.

İran ve Arap toplumlarında dine saygının temelinde “Allah korkusu” varken; Anadolu'nun İslam anlayışında hep “Allah sevgisi” öne çıkmıştır.


Güzel Anlamlı Sözler 26 Haziran 2023 26 Haziran 2023 — 18:30
Dikkat! Tanrı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler Konusunda
Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı, seviyeli ve Tanrı İle İlgili En Güzel Özlü Sözler ile alakalı içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.